Hindrar EU:s taxonomi hållbara svenska investeringar?

Webinar

Taxonomin är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara med syfte att säkerställa gemensamma riktlinjer för finanssektorn gällande vilka investeringar som ska få kallas gröna.


Hindrar EU:s taxonomi hållbara svenska investeringar? Mer information
Mer information

Sveriges tillgångar till naturresurser ser annorlunda ut i jämförelse med de flesta andra medlemsländers. Vi har unika möjligheter att framställa fossilfria alternativ inom t ex energi- och transportsektorn genom att använda resurser från skogen på ett klokt och hållbart sätt. Som taxonomin är formulerad så faller investeringar inom t ex skogsnäringen och viss förnybar energi utanför taxonomin och klassas som icke hållbara. Om så blir fallet så minskar Sveriges möjligheter drastiskt att klara de krav på hållbarhet som unionen ställer på oss.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till ett webbinarium för att belysa taxonomin och de anpassningar som behövs för att den ska kunna användas som grund för de investeringar som kan bidra till att vi i Sverige uppnår våra högt ställda klimat- och miljömål.

Medverkar gör bland andra:
Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna; Pål Börjesson, professor Miljö- och energisystem, Lunds universitet samt ledamot av KSLA; Christian Danielsson, EU-kommissionens ambassadör i Stockholm; Lena Ek, Styrelseordförande Södra Skogsägarna samt ordförande i IVAs avdelning Skogsnäringens teknik och ledamot av KSLA; Mattias Goldmann, hållbarhetschef SWECO; John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet samt ledamot i IVAs avdelning Ekonomi; Martin Kihlberg, Chefsjurist och hållbarhetschef, Landshypotek Bank; Madelene Sundkvist, Policy Advisor European Affairs, Vattenfall AB; Tuula Teeri, vd IVA. Jan Westberg, IVA, är moderator.


 

KSLA:s yttrande över EU:s Draft Act


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…