Högtidssammankomst/Comm. meeting 2018

Akademisammankomst

Högtidssammankomst/Comm. meeting 2018 Mer information
Mer information

Till pressmeddelande om årets pristagare (to press release in Swedish on this year’s laureates) →

Senaste uppdatering/Latest update: 9 Feb 07:30. Kompletterat med alla tal/completed with all speeches.

Akademiens 206:e högtidssammankomst, för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The Academy’s 206th commemorative meeting, for Academy fellows and invited guests.

Bilderna nedan är fria att använda, men ange/The pictures below are free to use, but state

© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Erik Cronberg.

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

Bilder från före det formella mötet, middag & mingel finns här./Pictures from before the formal meeting, dinner & mingle to be found here →