Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

Akademisammankomst

Högtidssammankomsten i Stockholms Stadshus hölls söndagen den 12 juni 2022. Temat var ”Stockholmskonferensen 50 år”. Högtidstalare var ledamoten och vetenskapsjournalisten Henrik Ekman. ’

The Commemorative Meeting in Stockholm City Hall was held Sunday, June 12, 2022. The theme was ”The Stockholm Conference 50 years”. Keynote speaker was KSLA fellow and science journalist Henrik Ekman.


Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022 Mer information
Mer information


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 210:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The 210th Commemorative Meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry for Academy Fellows and especially invited guests.

Om sammankomsten.

About the Meeting.

Bilderna nedan är fria att använda, men ange/the pictures below are free to use, but state:

©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild. Önskas ännu högre upplösning, kontakta akademien@ksla.se.
Click repeatedly to get high resolution picture. If you want an even higher resolution, contact akademien@ksla.se.

Mer bilder kommer/More pictures to come.
Senaste uppdatering/Latest update: 16 Jun, 17:15