Hur kommer det sig att Sverige är en skogsindustriell stormakt?

Akademisammankomst

Hur kommer det sig att Sverige är en skogsindustriell stormakt? Mer information
Mer information
Se videoinspelning här!

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Hur kommer det sig att Sverige är en skogsindustriell stormakt?

Dagens överläggningsämne handlar om hur och varför svensk skogsnäring blivit och är så ekonomiskt framgångsrik. Med mindre än 1 procent av den globala skogsresursen svarar Sverige för 5 procent av det som avverkas och 10 procent av skogsprodukterna som omsätts på en global exportmarknad.

Det beror inte på att Sverige har ett gynnsamt klimat, närhet till marknaderna eller snabbväxande skogar. Så frågan återstår, vad kan det bero på att svensk skogsnäring har varit så framgångsrik?

Kan vi peka ut ett antal framgångsfaktorer och vem tänker på dem idag eller tas de bara för givna?

Hur mycket handlar om kapitalistiska institutioner, tydliga äganderätter, rättsstaten, äganderätten, näringsfriheten, låg korruption, etc?

Hur mycket beror på skickliga jägmästare och duktiga ledare inom skogsindustrin? Och hur mycket beror på annat – vad det nu kan vara?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…