Hur utvecklar vi rådgivningen i Sverige?

Seminarium

Hur utvecklar vi rådgivningen i Sverige? Mer information
Mer information

Hur utvecklar vi rådgivningen i Sverige?

Ett seminarium för särskilt inbjudna.

Rådgivningen har en nyckelroll i arbetet för att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft. Många företagare behöver stöd i sin utveckling mot tillväxt och lönsamhet och för tillfället har svenskt lantbruk ett starkt behov av att vända den negativa trenden i livsmedelsproduktionen.

Lantbruksföretagen förändras ständigt. Företagen växer och behöver utveckla sin kompetens och färdigheter inom produktion, organisation och marknad.  Därför behöver rådgivningen också utvecklas för att möta nuvarande och kommande behov. Vi behöver skapa arbetssätt och samarbeten som lyfter människor och som höjer verkningsgraden för all den kunskap som finns hos rådgivnings-företagen.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och kommittén för lönsam uthållig primär produktion, LUPP, har som uppdrag att främja ett svenskt konkurrenskraftigt, marknadsfokuserat och uthålligt lantbruk i tillväxt. KSLA erbjuder en obunden arena där ämnen som engagerar diskuteras ur olika synvinklar. Vi bjuder härmed in representanter från rådgivningsorganisationer, SLU, LRF m.m. till detta seminarium. Vi vill med denna inbjudan tillföra ny och inspirerande energi i utvecklingen av rådgivningen. Det kommer att vara mycket intressanta dagar med en blandning av inspirerande föredrag från personer från olika företag och branscher (även internationellt), möjlighet till utvecklande diskussioner och intressanta möten mellan människor.

Vi ser detta som årets mest intressanta seminarie för dig som arbetar såväl operativt som strategiskt med att utveckla rådgivningen inom din organisation. Inbjudan riktar sig till särskilt utvalda personer som har påverkan på morgondagens rådgivning till svenska lantbruksföretag.

I skrivande stund är inte detaljprogrammet klart, men vi återkommer med det så snart som möjligt.

Seminariet kommer att genomföras på Sånga-Säby.