Indikatorer för biologisk mångfald i jord- och skogsbruk

Webinar

För särskilt inbjudna.


Indikatorer för biologisk mångfald i jord- och skogsbruk Mer information
Mer information

Att den biologiska mångfalden är själva fundamentet för vår existens är uppenbart för de människor som lever i och av det brukade landskapet. KSLA:s verksamhet berörs i högsta grad av diskussionen och vi vill nu öka vårt engagemang i frågan om biologisk mångfald inom jord- och skogsbruk.

För KSLA är brukare av jord och skog centrala aktörer i mångfaldsarbetet men det är mindre självklart hur man som brukare bör agera, välgrundade och hanterbara indikatorer efterfrågas.

Bland KSLA:s ledamöter finns unik kompetens som bidrar till diskussionen och utvecklingen inom området. Syftet med denna digitala workshop är att inventera kunskapsläget för indikatorerna samt ta reda på vad praktikerna behöver.