Kalendervy


Föregående månad
Nästa månad
måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
1
2
3
Hur ska viltet förvaltas?
4
5
6
Hållbara skärgårdsföretag på naturens villkor
7
Hållbara skärgårdsföretag på naturens villkor
8
Hållbara skärgårdsföretag på naturens villkor
9
10
11
Miljögifterna i Östersjön minskar – ska vi äta mer Östersjöfisk?
12
Julita Gård, då och nu
13
14
15
16
17
Under ekens krona
18
Livsmedelsförsörjning – en ödesfråga. Dialogträff RIFO
19
20
ESG och antibiotikaresistens

Macroalgae Aquaculture, a New Blue Industry in Norway?
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Föregående månad Nästa månad

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…