Klimatneutralt jordbruk 2050

Extern arrangör

Klimatneutralt jordbruk 2050 Mer information
Mer information

Välkommen till en dag om jordbrukets klimatutmaningar!

Miljömålsberedningen och LRF, Lantbrukarnas  riksförbund, inbjuder till en dag om hur jordbruket kan bidra till att Sveriges växthusgasutsläpp är nära noll år 2050.

Program och information finns på miljömålsberedningens hemsida,

http://www.sou.gov.se/m-201004-miljomalsberedningen/