Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

Akademisammankomst

KSLA:s viktigaste resurs är våra ledamöter, som bidrar till verksamheten med kunskaper, erfarenheter, initiativ, idéer och nätverk. Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.

Endast för akademiens ledamöter.


Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen Mer information
Mer information

KSLA:s uppgift är att med stöd av ”vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet”. I arbetet för att stärka de areella näringarnas förmåga att möta framtida utmaningar och bidra till helhetssyn i frågorna som diskuteras är respekten för olika uppfattningar och skilda kompetenser avgörande. Ledamotskårens breda erfarenhetsbas i kombination med akademiens värdegrund är en garant för detta.

Ledamöterna bidrar till att göra KSLA till en mötesplats för vetenskap och praktisk beprövad erfarenhet. Komplexa frågor diskuteras i större och mindre grupper med målet att komma närmare en lösning. Som akademiledamot representerar man sig själv och man är invald baserat på olika personliga erfarenheter, kompetenser och förhållningssätt. Det är ledamöterna som avgör vilka frågor akademien ska arbeta med.

En mångfald av kunskaper, insikter och erfarenheter är avgörande för en kraftfull diskussion, och välkomnas. Genom att få möjlighet att ta del av andras erfarenheter och tankar klarnar sammanhang och ny kunskap uppstår. Varmt välkomna till sammankomsten och KSLA!

——————————————————————————————————————

Presentationen av de fem nyinvalda internationella ledamöterna sker vid ett separat seminarium den 29 januari 2024.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…