Landsbygdens nya skepnad

Akademisammankomst

Pandemin är på väg att skriva om relationen mellan städer och landsbygder. För många har distansarbetet blivit vardag och det gamla motsatsförhållandet stad–land börjar luckras upp. Vi ser redan nu nya länkar och flöden, beroenden och synergier mellan städer och landsbygder. Sammankomsten arrangeras endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna.


Landsbygdens nya skepnad Mer information
Mer information

Statistiken visar att utflyttningen från Stockholm ökar, priserna på småhus och fritidshus skjuter i höjden och naturintresset är större än på länge. När det gäller mat, konsumtion, rekreation talas det ofta om en ny sorts ”lokalism”. Är det här tendenser som kommer att bestå? Hur kommer det postpandemiska uppvaknandet att påverka kommunikationer och planering?

Allmänna avdelningen kallar nu till överläggning med fokus på ledamöternas egna erfarenheter och spaningar om pandemins påverkan. KSLA:s ledamöter förfogar över unika erfarenheter och kunskaper när den nya situationen ska beskrivas och tolkas.

Inom överläggningen presenteras ny statistik kring flyttmönster, samlad av universiteten i Umeå och Karlstad. Inspiration och provokation levereras av Erik Westholm, professor em vid SLU och Håkan Forsell, professor vid Stockholms universitet.


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…