Mårten Sjöbeck – grundare av den svenska markhistorien

Seminarium

Mårten Sjöbeck – grundare av den svenska markhistorien Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna. Begränsat antal platser.

Diskussioner om sambanden mellan människa och natur har på senare tid fått förnyad aktualitet i och med frågan om vi är på väg in i, eller kanske redan befinner oss i en ny geologisk tidsålder, antropocen. I Sverige i början av 1900-talet, och inom en mer överblickbar skala, utspelade sig ett liknande drama.

Mårten Sjöbeck (1886–1976) insåg att naturen inte var statisk och att dess utseende var resultatet av människans användning av marken i årtusenden. Det var böndernas yxor, eldar, plogar och kreatur i deras strävan att försörja sig som skapade de skönhets- och naturvärden med öppna landskap, artrikedom och blomsterprakt som idag är så högt skattade. Dessa insikter gick på tvärs med den rådande akademiska synen på naturtyperna som statiska tillstånd och som låg till grund för tidens beslut om nationalparker. Mårten Sjöbeck insåg att dagarna för detta sköna odlingslandskap var räknade, vilket gjorde att han flitigt fotograferade och dokumenterade det.

Mårten Sjöbeck läste geografi och botanik vid Lunds universitet men avbröt studierna vid faderns död. Istället tog han anställning som kontorsskrivare vid Statens Järnvägar. Där gjorde han sig känd för sina resehandböcker om olika landskap. Det gav honom enastående kunskaper om framförallt södra Sveriges markhistoria.

Seminariet handlar om den geniale vetenskapsmannen, stilisten och fotografen Mårten Sjöbeck. Skydd av områden dominerar idag i miljöpolitiken. I vilken utsträckning har Sjöbecks teser om markhistorien beaktats i naturvårdsarbetet? Har han en given plats också i dagens och framtidens landskapsdebatt?

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA och Skogshistoriska Sällskapet.

Mer info och program i pdf:n ovan.

Anmälan senast 17 september till karin.tormalm (at) gmail.com.

Ellinge Slottsträdgård, Skåne, 1927. Foto: Mårten Sjöbeck.

Ellinge Slottsträdgård, Skåne, 1927. Foto: Mårten Sjöbeck.