Med fokus på skogen

Akademisammankomst

Med fokus på skogen Mer information
Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Välkommen till exkursion på Barksätter utanför Katrineholm tisdagen den 4 september 2018. Samling kl 9.00 vid magasinet intill huvudbyggnaden, där vi inleder med kaffe och allmän översikt om verksamheten på gården.

Vi förflyttar oss sedan till fots och gör olika nedslag med fokus framförallt på skogsbruket – det gröna guldet. Medverkar gör bland annat företagen Skogstjänst och Skogspartner. Vi avslutar senast kl 12.30 med en enkel fältlunch i skogen.

Barksätter är en sörmländsk egendom på 640 hektar, vackert belägen vid sjön Bjälken cirka en mil väster om Katrineholm. Fastigheten förvaltas av en stiftelse knuten till KSLA efter en donation av fru Mary Francke-Gustafson år 1983. Hennes syfte med donationen var att bevara fastigheten som ett sammanhållet sörmländskt jord- och skogsbruk och att möjliggöra forsknings- och utvecklingsinsatser.

Denna inbjudan är riktad till ledamöter i KSLA, skogsägande grannar och andra närstående intressenter.  Anmälan senast 26 augusti.

Kläder efter väder och bra skor rekommenderas.