Vi Konsumenter: Mindre men bättre kött

Extern arrangör

Vi Konsumenter: Mindre men bättre kött Mer information
Mer information

Vi Konsumenter inbjuder till seminariet:

Mindre men bättre kött – men vilket kött ska vi välja?

Ska vi kanske välja danskt griskött i fortsättningen?

Av klimat- och hälsoskäl ska vi minska vår köttkonsumtion. Riksdagen antog i juni en livsmedelsstrategi med målet att vi ska öka den svenska matproduktionen. Strategin innehåller också målet att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen, att det svenska djurskyddet ska behållas på en hög nivå och att arealen naturbetesmarker ska öka. Livsmedelsstrategin ger dock ingen vägledning kring vilket kött som ska väljas från hållbarhetssynpunkt och det saknas åtgärder för att öka arealen naturbetesmark. Samtidigt pågår en intensiv debatt om köttproduktionens miljö- och klimatpåverkan. Jordbruksverket har föreslagit lättnader i svenska djurskyddsföreskrifter. Andelen svenskt kött har ökat i dagligvaruhandeln men hur ser konkurrenssituationen egentligen ut kring svenskt respektive importerat kött idag och på sikt?

Dessa frågor vill Vi Konsumenter, Världsnaturfonden WWF, och Djurskyddet Sverige diskutera vid detta seminarium.

Vi Konsumenter påbörjade sitt arbete kring köttkonsumtionen redan 2011. Vi har arrangerat workshops, samtal, skrivit debattartiklar och deltagit i presseminarier. Nu är det dags att göra en avstämning.

Program

Moderator: Sofia Strandberg

 • Reflektion över djurens roll i ett hållbart lantbruk – Gunnar Rundgren, författare/bonde
 • Köttguiden – ett hjälpmedel att välja – Anna Richert, Världsnaturfonden WWF
 • Vilka är konkurrenter till svenskt kött? Exemplet griskött:
  Hur vill Danmark återta den svenska grisköttmarknaden – Christer Lundin, Landbrug och Födovaror
  Vilka mervärden kan svenskt kött bidra med? – Elisabet Qvarford, Svenskt Kött
 • Paneldebatt:
  Vad vill konsumenterna? – Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter
  Vad vill Djurskyddet? – Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige
  Vad gör regeringen? – Christina Nordin, Näringsdepartementet
  Vad vill dagligvaruhandeln? – Åsa Domeij, Axfood

Efter seminariet serverar vi dryck med tilltugg.

Antalet platser är begränsat, så passa på att anmäla dig – senast 6 november till gunnela.stahle@vikonsumenter.org.

Välkommen!