Ny teknik inom jord och skog

Workshop


Ny teknik inom jord och skog Mer information
Mer information

Hur förbättrar vi rådgivning och kompetensutveckling för företagare inom den gröna sektorn?

Workshop för särskilt inbjudna

Få branscher kan stoltsera med samma produktivitetsökning som vi sett inom skogsbruk, djurhållning, växtodling och trädgårdsodling. Före 1950-talet var skogsbruket manuellt, hårt, farligt och lågbetalt. Produktiviteten låg under fyra kubikmeter per dagsverke.

Idag produceras 25 kubikmeter per dagsverke. Vid millennieskiftet tågade satelliter och sensorer in på den gröna arenan, och vi fick allt från robotmjölkning och precisionsodling inom lantbruket till automatiserad upparbetning och produktionsrapportering från skördare inom skogsbruket. Yrkesverksamma möter nya koncept såsom head-up display, augmented reality, spårbarhetsmärkning och spektralband.

Förändringarna ställer krav på rådgivare, utbildare och kompetensutvecklare. Hänger vi med?

Denna workshop riktar sig till särskilt inbjudna. Temat är framtidens rådgivning och kompetensförsörjning i ljuset av teknikens förändring, med fokus på de yrkesverksammas behov. Arrangör är Kommittén för teknik i de gröna näringarna vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Inbjudna brukare, rådgivare och utbildare ger sina ”vittnesmål” av läget idag och av framtida behov. Dessa inspel göder sedan gruppdiskussioner med alla deltagare.


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…