Aktiviteter

Nov 201915

Landskapsforum 2019: Landskap – ett vidsträckt begrepp

Landskapet är en arena som möjliggör helhetsperspektiv, delaktighet och avvägningar mellan olika intressen, men i realiteten fattas många beslut i organisatoriska stuprör. Detta seminarium och den antologi som ligger till grund för presentationerna vill visa komplexiteten i landskapsfrågorna. Med helhetssyn och med samverkan över sektorsgränser går det att uppnå en bättre förvaltning av våra gemensamma landskap och att behålla deras värden. Läs mer

Börjar 15 november, 2019 10:00
Slutar 15 november, 2019 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 500 (200)

Nov 201914

Akvakultur som en del i cirkulär matproduktion – vad gör vi i Sverige?

Akvakultur kan vara en del av de framtida lösningarna på utmaningarna med att dubbla vår livsmedelsproduktion. Fisken kan odlas utanför den bördiga marken, som kan nyttjas till annat. Fisken är vårt utan jämförelse mest proteinhungriga och proteineffektiva produktionsdjur, vilket gör att fisken är drivande i den nödvändiga utvecklingen mot morgondagens nya foderråvaror som inte konkurrerar med vår mat.
Om hur detta ska gå till och om Sverige kan komma med i fronten av denna utveckling. Läs mer

Börjar 14 november, 2019 15:00
Slutar 14 november, 2019 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 201912

Antibiotikaresistens – ett globalt hot! Hur kan Sveriges erfarenheter bidra till en hållbar djurhållning?

Vi ser fram emot en öppen och framåtsyftande diskussion om Sveriges roll i det internationella AMR-arbetet och hur läkare och veterinärer, i sann One Health-anda, kan bidra till att det även i framtiden finns möjlighet att behandla bakteriella infektioner hos både människor och djur – vi har ingen tid att förlora Läs mer

Börjar 12 november, 2019 13:00
Slutar 12 november, 2019 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 201911

Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet

Ledande svenska forskare redogör för det aktuella kunskapsläget avseende kolhydrater och hjärt-kärlsjukdomar, metabolism, tarmhälsa och klimatpåverkan. Symposiet berör också historiska, industriella och mediala aspekter. Läs mer

Börjar 11 november, 2019 13:00
Slutar 11 november, 2019 16:30
Plats Svenska Läkaresällskapet
Telefon +46 8 440 88 60
Adress Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, Stockholm, Sverige, 101 35 Google kartor

Nov 201911

Svenskt jordbruk 2030 – vägen dit

Vid detta seminarium kommer KSLA:s Kommitté för svenskt jordbruk 2030 att presentera sin slutrapport. Företrädare för olika företag/organisationer får ge sin syn på samhällets utveckling och näringens utveckling mot 2030. Diskussionerna ska ge svaret på hur dessa utmaningar ska övervinnas så att produktionspotentialen i svenskt jordbruk kan utnyttjas. Läs mer

Börjar 11 november, 2019 10:00
Slutar 11 november, 2019 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 20197

Klimatnödläge – hur bidrar vi till lösningen?

Ungdomsutskottets alumnträff och seminarium ”Klimatnödläge – hur bidrar vi till lösningen?” vill inspirera till att känna framtidstro och engagemang och ge energi till att själva göra det lilla extra för att bidra till lösningen. Personer och företag som visar att en både snabb och långsiktigt hållbar förändring är möjlig deltar. Läs mer

Börjar 7 november, 2019 15:00
Slutar 7 november, 2019 19:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 20195

Markberedning – ett viktigt steg på vägen till hållbar föryngring

Seminariet belyser markbehandlingsfrågan ur olika vinklar: föryngringsresultat, markpåverkan, natur- och kulturmiljövård samt maskiner och metoder. Vi diskuterar även vilka framtida möjligheter som står till buds och om det (åter) är dags att mekanisera föryngringen. Läs mer

Börjar 5 november, 2019 10:00
Slutar 5 november, 2019 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

okt 201930

Inställt: Besök i Ingegerd Möllers ateljé

Obs! Studieresan är inställd!
Ingegerd Möller (1928–2018) tillhörde de konstnärer som vill nå många. Detta förverkligades i litografier och i verk i offentlig miljö, som till exempel Fridhemsplans tunnelbanestation, Folkets hus i Umeå och bostadsområden i Norrtälje. Läs mer

Börjar 30 oktober, 2019 11:00
Slutar 30 oktober, 2019 16:00
Plats Ingegerd Möllers ateljé
Adress Norrtälje Google kartor
Kostnad 350

okt 201928

Utmaningar för framtidens viltförvaltning

KSLA har inrättat en Viltförvaltningskommitté med uppdrag att ge en överblick av den svenska viltförvaltningens styrkor och svagheter, och då särskilt förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter. Avsikten är att bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt i skogs- och jordbrukslandskapet. Resultatet av kommitténs arbete publiceras i KSLA:s tidskrift under 2021. Läs mer

Börjar 28 oktober, 2019 10:00
Slutar 28 oktober, 2019 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

okt 201925

Caseutmaning 2019: Hur kan data berätta historien om din produkt?

I KSLA:s caseutmaning ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case. Du kommer sättas samman i en grupp bestående av andra unga intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Årets utmaning handlar om att ta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val. Läs mer

Börjar 25 oktober, 2019
Slutar 27 oktober, 2019
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
iCal Import