Aktiviteter

mar 201921

Boksamtal: I stället för äktenskap

Hur vanliga var syskonjordbruk under 1900-talet? På vilket sätt skiljer de sig från traditionella familjejordbruk? Vad säger förekomsten om syskonjordbruk om landsbygdens förändring under 1900-talet? Martin Dackling har skrivit boken ”Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige”. Här samtalar han om detta och annat med historikern Irene Flygare. Läs mer

Börjar 21 mars, 2019 17:30
Slutar 21 mars, 2019 19:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

mar 201921

Sustainable Aquaculture at local and global scales

At this seminar the 4th KSLA Wallenberg Professor, Barry Costa-Pierce, will talk about fisheries and aquaculture production systems as well as the modelling of functional connections between the systems, and more.
Presentations by international and national researchers on sustainable aquaculture connected closely to fisheries, marine ecosystems, communities, and the global to local context of coastal developments.
Läs mer

Börjar 21 mars, 2019 10:30
Slutar 21 mars, 2019 16:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

mar 201916

Prosten bak plogen

Till sockenprästens uppgifter hörde runt sekelskiftet 1800 att även vara statsmaktens förlängda arm och sockenbornas ledare. Hans lön byggde på att prästgården sköttes väl och gav goda skördar men också att rikedomen ökade bland allmogen. Så även om prosten kanske inte själv gick bak plogen, såg han till att hålla sig upplyst om det senaste inom lantbruksvetenskapen och åtminstone hålla sig med en modern järnplog, som föredöme. Läs mer

Börjar 16 mars, 2019 14:00
Slutar 16 mars, 2019 15:30
Plats Kungl. Akademien för de fria konsterna
Adress Fredsgatan 12, Stockholm, 111 52 Google kartor

mar 201914

Glyfosat i framtida svensk växtodling

I Sverige är glyfosat ett värdefullt insatsmedel för kemisk ogräskontroll. Men flera ogräs har utvecklat resistens mot det och det förekommer i våra vattendrag. EU tillåter oss att använda glyfosat till slutet av 2022, till dess måste svenskt jordbruk noggrant följa utvecklingen. Idag är den politiska inställningen till glyfosat inom EU blandad – samtidigt som Sveriges och Nordens odlingsförhållanden kan göra oss mer beroende av fortsatta glyfosatinsatser än övriga EU-länder. Läs mer

Börjar 14 mars, 2019 15:30
Slutar 14 mars, 2019 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

mar 201912

En revolutionerande innovationssatsning

Vi har i Sverige ett innovationsstöd på totalt 440 miljoner för jordbruk, trädgårds- och rennäring genom EU-satsningen EIP-Agri. Det möjliggör projektarbete i multiaktörsgrupper med 100 procent finansiering. Hittills har 50 projekt påbörjats, men hur kan vi dra ytterligare nytta av satsningen? Läs mer

Börjar 12 mars, 2019 10:00
Slutar 12 mars, 2019 15:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

mar 20195

Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv

Öppet forum/open space för särskilt inbjudna gäster om vårt levande gröna kulturarv där vi belyser pågående verksamheter, identifierar brister och behov och diskuterar lösningar nu och i framtiden. Läs mer

Börjar 5 mars, 2019 09:30
Slutar 5 mars, 2019 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

feb 201925

Så stort är skogsnäringens bidrag i klimatarbetet

Arrangören av detta seminarium, SCA, hoppas uppmärksamma intressenter och beslutsfattare om skogsnäringens unika klimatpositiva roll för en fossilfri och hållbar framtid: ”Skogsnäringens värdeskapande samverkar idag med nödvändiga klimatåtgärder, i en skala som innebär ett signifikant bidrag för att nå de mål som sattes upp i Paris.” Läs mer

Börjar 25 februari, 2019 10:00
Slutar 25 februari, 2019 12:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

feb 201918

Protectionism on the rise?

De senaste åren har handelsfrågan blivit alltmer aktuell. Multilateralismen och Världshandelsorganisationen (WTO) har blivit ifrågasatta. Istället verkar bilaterala avtal bli allt viktigare.
Vad betyder det för Sverige och för företag i de gröna näringarna?
Ken Ash, chef för OECD:s handels- och jordbruksdirektorat, kommer att som inledning ge oss ett globalt perspektiv på utvecklingen inom handelspolitiken. Läs mer

Börjar 18 februari, 2019 13:00
Slutar 18 februari, 2019 16:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige

feb 201914

Skogen brinner! Igen!

2014 och 2018 års skogsbränder sätter fokus på hur vårt samhälle och skogsbruket hanterar extrema händelser i våra skogar. Vad krävs för att klara denna typ av krissituationer i framtiden och hur kan vi arbeta förebyggande?
Här får vi tillfälle att diskutera historia, nutid och framtid utifrån bl a den kommande skogsbrandsutredningen.
Läs mer

Börjar 14 februari, 2019 15:30
Slutar 14 februari, 2019 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

feb 201911

Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?

Politik och politiker influeras på många sätt. Hur kan vi minska påverkan av falska nyheter, faktaresistens och förutfattade meningar i samhällsdebatten om de gröna näringarna? Hur kan fakta, forskning och värderingar paras till en hållbar politik och mer kunskapsbaserade beslut? Ett dialogseminarium med en stunds efterföljande mingel. Läs mer

Börjar 11 februari, 2019 14:00
Slutar 11 februari, 2019 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
iCal Import