Aktiviteter

sep 202017

Hur undviker vi viltskador?

Den 17 september kommer vi att genomföra en första informations- och diskussionsträff på Barksätter för att komma till rätta med den obalans som nu råder mellan vilt och foder vilket påverkar jord- och skogsbruket avsevärt. Göran Örlander och Göran Ericsson medverkar vid diskussionen. Läs mer

Börjar 17 september, 2020 13:00
Slutar 17 september, 2020 16:00
Plats Barksätter, Katrineholm

sep 202010

Nya odlingssystem för ökad hållbarhet och jordhälsa

Jordbruket kan både minska sina utsläpp av klimatgaser och bli en nettobindare av kol i marken. Men det kräver nya odlingssystem, forskning och kunskapsutveckling kring relevanta indikatorer och fungerande ersättningssystem. Höstens första akademisammankomst diskuterar frågan på plats i Skåne.

Läs mer

Börjar 10 september, 2020 15:30
Slutar 10 september, 2020 18:00
Plats Tejarps gård
Adress Tejarpsvägen 63, Klågerup, 23376 Google kartor

sep 202010

Skogsnäringens möjligheter att bidra till svensk bioekonomi

I en tid präglad av frågor kring hållbarhet, resursutnyttjande och oro för klimatförändringar spelar de biologiska naturresurserna en viktig roll. Sveriges regering har därför fått riksdagens uppdrag att ta fram en svensk nationell bioekonomistrategi. Seminariet är tänkt att fungera som inspel till den pågående processen. Läs mer

Börjar 10 september, 2020 13:00
Slutar 10 september, 2020 16:30
Plats IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Adress Grev Turegatan 16, Stockholm, Sverige, 114 46 Google kartor

aug 202019

Verksamhetsplanering på KSLA

KSLA arrangerar varje år en gemensam verksamhetsplaneringsdag för dem som ingår i KSLA:s utskott, arbetsutskott, kommittéer eller projekt. Läs mer

Börjar 19 augusti, 2020 09:30
Slutar 19 augusti, 2020 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

jul 202019

Enaforsholmskursen är inställd pga coronaviruset!

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till en veckolång sommarkurs på och omkring Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. Kursen behandlar fjällens växter, djur och natur med rennäring, naturvård och fjällnära skogsbruk. Läs mer

Börjar 19 juli, 2020
Slutar 26 juli, 2020
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor

maj 202019

Innovativt, djärvt, hållbart – FoI för en grönare värld

Välkommen till ett digitalt dialogseminarium om hindren och möjligheterna kring bioekonomi, livsmedelsförsörjning, vattenresurser och stads- och landsbygdsutveckling. Seminariet är ett samarbete mellan RIFO, Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare, och KSLA:s Forskningsutskott. Läs mer

Börjar 19 maj, 2020 11:45
Slutar 19 maj, 2020 11:45
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

maj 202014

Grön hälsa – välbefinnande i samspel med skog och trädgård

Ann Dolling och Patrik Grahn talar om de gröna näringarnas betydelse för hälsan – välbefinnande ur ett skogs- och trädgårdsperspektiv. Läs mer

Börjar 14 maj, 2020 15:30
Slutar 14 maj, 2020 17:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

maj 20205

Åtgärder mot Östersjöns övergödning INSTÄLLT

Miljötillståndet i Östersjön har debatterats i över ett halvsekel. Giftkoncentrationen har sjunkit, alla problem är inte lösta, men riktningen inger förtroende. Nu är också övergödningen i fokus. Detta seminarium belyser hur övergödningen påverkat innanhavets ekosystem, hur tillförseln av växtnäringsämnen till havet utvecklats långsiktigt, hur näringstillgången i havet förändrats, samt vad de areella näringarna gör för att minska förlusterna av växtnäringsämnen till Östersjön. Läs mer

Börjar 5 maj, 2020 10:00
Slutar 5 maj, 2020 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 350 (ledamot 150, stud 0)

maj 20205

Skogarnas kulturarv INSTÄLLT

Endast för särskilt inbjudna. På grund av det rådande corona-läget är seminariet inställt och flyttas fram till hösten 2020. Hur … Läs mer

Börjar 5 maj, 2020 09:30
Slutar 5 maj, 2020 12:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 20202

Akademisammankomst Ak-4

På grund av den rådande situationen består nästa Akademisammankomst enbart av Jordbruksavdelningens avdelningssammanträde – lunch, kaffe, överläggningsämne och ärtsupé är inställt. Läs mer

Börjar 2 april, 2020 13:00
Slutar 2 april, 2020 14:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
iCal Import