Aktiviteter

jun 201913

Bioeconomy Pathways: Innovation, Development and Governance

The global bioeconomy has emerged as a key cross-cutting element of the overall sustainability transition in the coming decades. However, there is less agreement on the pathways to be taken and tensions have arisen especially between conservation-oriented vs. commercially-oriented systems, pathways and landscapes. In this seminar we discuss bioeconomy pathways in quite broad terms across different world regions, scales and sectors, emphasising the key role of innovation, the important development linkages that should be emphasised and the governance requirements. Läs mer

Börjar 13 juni, 2019 09:00
Slutar 13 juni, 2019 11:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

jun 201911

Forskningens samhällsnytta i fokus

I den senaste forskningspropositionen lyfter regeringen fram forskningens samhällsnytta som en högprioriterad fråga. KSLA och SLU inbjuder gemensamt till detta seminarium, som berör just forskningens betydelse för samhället. Vi vill åstadkomma en bred diskussion om hur akademi och intressenter i samhället tillsammans kan verka för att kunskap som genereras inom forskningen ska leda till ökad nytta. Läs mer

Börjar 11 juni, 2019 13:00
Slutar 11 juni, 2019 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 201915

Boksamtal: Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet

Fäbodarna och deras historia är en påminnelse om hur människa och natur samspelar, vilka krafter som påverkar ett socioekologiskt system, och är därför en viktig kunskapskälla för framtida nyttjande av våra marker. Om detta och mer berättar ledamoten Håkan Tunón i ett samtal om boken ”Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet”. Hans samtalspartner är Jesper Larsson, agrarhistoriker vid SLU i Uppsala. Läs mer

Börjar 15 maj, 2019 18:00
Slutar 15 maj, 2019 19:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 201915

Will new plant breeding techniques have a future in the EU?

In July 2018, the EU Court of Justice decided that if a plant breeder has used a gene scissor like CRISPR/Cas9, the resulting plant shall be regulated as a GMO. This is not the case when classical mutation technologies have been used. It is now doubtful if Crispr-technology will benefit European farmers. At this seminar we will discuss the consequences of this decision for research, plant breeding and agriculture in Europe. Läs mer

Börjar 15 maj, 2019 13:30
Slutar 15 maj, 2019 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 20199

Vårexkursion och akademisammankomst Wanås

Akademiens vårexkursion/sammankomst den 9 maj är förlagd till södra Sverige, till Wanås, 2 mil norr om Kristianstad. Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna. Läs mer

Börjar 9 maj, 2019 10:00
Slutar 9 maj, 2019 15:30
Plats Wanås Restaurang och Hotell
Adress Wanås, Knislinge, 289 90 Google kartor
Kostnad 120

maj 20198

Myndighetsutövning och äganderätt

Endast för särskilt inbjudna.
Akademiens äganderättsprojekt bjuder in till ett rundabordssamtal med några myndigheter som är viktiga för företagarna inom jord- och skogsbruk. Syftet med samtalet är dels att projektgruppen ska få en bild av och insikt i myndigheternas syn på hur de äganderättsliga aspekterna hanteras i myndighetsutövningen, dels att ge möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna i dessa frågor. Läs mer

Börjar 8 maj, 2019 13:00
Slutar 8 maj, 2019 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 20198

EU och skogen – effekter för svensk skogsnäring

Syftet med detta seminarium är att uppmärksamma EU-beslutens stora betydelse för den svenska skogsnäringen. Det gör vi genom att inventera vad som hände under den senaste mandatperioden och genom att diskutera vilka frågor som förväntas komma upp under nästa period, med deltagande av EU-parlamentariker m fl. Läs mer

Börjar 8 maj, 2019 10:00
Slutar 8 maj, 2019 14:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 201926

Lantbrukets transformativa kraft

Ett rundabordssamtal hos KSLA om jordbrukets potential och möjligheter för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med avseende på hunger. Endast för personligt inbjudna. Läs mer

Börjar 26 april, 2019 10:00
Slutar 26 april, 2019 13:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 201924

Har alm och ask någon framtid i Sverige?

Har alm och ask någon framtid i Sverige? Samtal om kunskapsläge och behov av åtgärder. De inhemska tre arterna av … Läs mer

Börjar 24 april, 2019 13:00
Slutar 24 april, 2019 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 201924

Klimatsmart eller ekobov? Utmaningar för hjortvilt i Sverige

Välkommen till ett seminarium om hjortviltets klimatpåverkan och plats i ekosystemet. Läs mer

Börjar 24 april, 2019 13:00
Slutar 24 april, 2019 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
iCal Import