Aktiviteter

apr 20202

Akademisammankomst Ak-4

På grund av den rådande situationen består nästa Akademisammankomst enbart av Jordbruksavdelningens avdelningssammanträde – lunch, kaffe, överläggningsämne och ärtsupé är inställt. Läs mer

Börjar 2 april, 2020 13:00
Slutar 2 april, 2020 14:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 202027

Skogshistoriska Sällskapets Årsstämma HÅLLS DIGITALT

Skogshistoriska Sällskapet, som firar 30 år i år, bjuder i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in till årsstämma hos KSLA. Läs mer

Börjar 27 mars, 2020 10:00
Slutar 27 mars, 2020 11:15
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 1300 kr

mar 202025

Seminariet ”What is going on in Latin America?” är INSTÄLLT

The Board Committee for International Relations Issues at KSLA has chosen Latin America and Mercosur as focus in an attempt to better understand the opportunities and challenges that the new trade agreement can pose for the development of the green industries in Sweden and Mercosur. The seminar will provide an opportunity to survey a multifaceted development in Mercosur for the coming years. Läs mer

Börjar 25 mars, 2020 09:00
Slutar 25 mars, 2020 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 300 (ledamot 150, stud 0)

mar 202023

Skogarnas kulturarv INSTÄLLT

Endast för särskilt inbjudna.  På grund av det rådande corona-läget är seminariet inställt och flyttas fram till hösten 2020. Hur … Läs mer

Börjar 23 mars, 2020 09:30
Slutar 23 mars, 2020 12:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 202023

Världsvattendagen 2020 UPPSKJUTET t 30/9

När klimatet förändras märks det främst genom för mycket, för lite eller otjänligt vatten. Vad gör vi när vi har vattenbrist eller drabbas av översvämningar? Eller när vattenkvalitén inte håller måttet? Välkommen till SMHI:s och SIWI:s Världsvattendag på KSLA! Läs mer

Börjar 23 mars, 2020 09:15
Slutar 23 mars, 2020 15:15
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 202020

Indikatorer för biologisk mångfald i jord- skog- och vattenbruk INSTÄLLT

Frågor kring biologisk mångfald inom jord-, skog- och vattenbruk är frågor som berör KSLA:s verksamhetsområden i allra högsta grad. För att kunna mäta biologisk mångfald efterfrågas välgrundade och hanterbara indikatorer. Akademien är en självklar aktör för att öka kunskapen i samhället när det gäller biologisk mångfald i relation till brukandet av våra naturresurser.  Läs mer

Börjar 20 mars, 2020 10:00
Slutar 20 mars, 2020 13:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 202016

Skogarnas kulturarv INSTÄLLT

Samtalet ska skapa insikter om vikten av att tillgängliggöra, använda och utveckla skogarnas kulturarv, om nuvarande resursfördelning mellan bevarande, tillgängliggörande och utvecklande samt om hur skyddet av det verkligt skyddsvärda ska kunna säkras. I god dialog kan en gemensam framtida bild växa fram om hur vi vill att kulturarvsarbetet i och kring skogarna ska se ut och fungera.  Läs mer

Börjar 16 mars, 2020 09:30
Slutar 16 mars, 2020 12:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 202013

Skogliga katastrofer och skogsskador genom tiderna

Styrelsen för Carl-Göran Adelswärds stiftelse inbjuder till ett symposium på temat ”Skogliga katastrofer och skogsskador genom tiderna”, med historiska perspektiv på plötsliga naturkatastrofer och långsamma skador i skogen samt en diskussion kring aktuell forskning och problemställningar. Läs mer

Börjar 13 mars, 2020 10:00
Slutar 13 mars, 2020 17:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

mar 202012

Amazonas – myternas skog

För ledamöter och särskilt inbjudna. Vi utmanar, nyanserar och problematiserar den massmediala bilden. Hur mycket skog avverkas egentligen för att ge plats åt bete, jordbruk och småskaligt svedjebruk? Varför brinner det? Brinner det mer med en ny regering i Brasilien? Hotas klimatet? Och mer… Läs mer

Börjar 12 mars, 2020 15:45
Slutar 12 mars, 2020 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 202011

Träden står ljust gröna. Landskapsmåleri då och nu

Med utställningen vill Bonniers Konsthall nå fram till frågor om vår historiska och samtida relation till naturen via den konsthistoriska genren landskapsmåleri. Läs mer

Börjar 11 mars, 2020 16:00
Slutar 11 mars, 2020 16:45
Plats Bonniers Konsthall
Adress Torsgatan 19, Stockholm, Sverige Google kartor
iCal Import