Aktiviteter

maj 201915

Boksamtal: Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet

Fäbodarna och deras historia är en påminnelse om hur människa och natur samspelar, vilka krafter som påverkar ett socioekologiskt system, och är därför en viktig kunskapskälla för framtida nyttjande av våra marker. Om detta och mer berättar ledamoten Håkan Tunón i ett samtal om boken ”Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet”. Hans samtalspartner är Jesper Larsson, agrarhistoriker vid SLU i Uppsala. Läs mer

Börjar 15 maj, 2019 18:00
Slutar 15 maj, 2019 19:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 201915

Will new plant breeding techniques have a future in the EU?

In July 2018, the EU Court of Justice decided that if a plant breeder has used a gene scissor like CRISPR/Cas9, the resulting plant shall be regulated as a GMO. This is not the case when classical mutation technologies have been used. It is now doubtful if Crispr-technology will benefit European farmers. At this seminar we will discuss the consequences of this decision for research, plant breeding and agriculture in Europe. Läs mer

Börjar 15 maj, 2019 13:30
Slutar 15 maj, 2019 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 20199

Vårexkursion och akademisammankomst Wanås

Akademiens vårexkursion/sammankomst den 9 maj är förlagd till södra Sverige, till Wanås, 2 mil norr om Kristianstad. Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna. Läs mer

Börjar 9 maj, 2019 10:00
Slutar 9 maj, 2019 15:30
Plats Wanås Restaurang och Hotell
Adress Wanås, Knislinge, 289 90 Google kartor
Kostnad 120

maj 20198

Myndighetsutövning och äganderätt

Endast för särskilt inbjudna.
Akademiens äganderättsprojekt bjuder in till ett rundabordssamtal med några myndigheter som är viktiga för företagarna inom jord- och skogsbruk. Syftet med samtalet är dels att projektgruppen ska få en bild av och insikt i myndigheternas syn på hur de äganderättsliga aspekterna hanteras i myndighetsutövningen, dels att ge möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna i dessa frågor. Läs mer

Börjar 8 maj, 2019 13:00
Slutar 8 maj, 2019 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 20198

EU och skogen – effekter för svensk skogsnäring

Syftet med detta seminarium är att uppmärksamma EU-beslutens stora betydelse för den svenska skogsnäringen. Det gör vi genom att inventera vad som hände under den senaste mandatperioden och genom att diskutera vilka frågor som förväntas komma upp under nästa period, med deltagande av EU-parlamentariker m fl. Läs mer

Börjar 8 maj, 2019 10:00
Slutar 8 maj, 2019 14:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 201926

Lantbrukets transformativa kraft

Ett rundabordssamtal hos KSLA om jordbrukets potential och möjligheter för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med avseende på hunger. Endast för personligt inbjudna. Läs mer

Börjar 26 april, 2019 10:00
Slutar 26 april, 2019 13:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 201924

Har alm och ask någon framtid i Sverige?

Har alm och ask någon framtid i Sverige? Samtal om kunskapsläge och behov av åtgärder. De inhemska tre arterna av … Läs mer

Börjar 24 april, 2019 13:00
Slutar 24 april, 2019 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 201924

Klimatsmart eller ekobov? Utmaningar för hjortvilt i Sverige

Välkommen till ett seminarium om hjortviltets klimatpåverkan och plats i ekosystemet. Läs mer

Börjar 24 april, 2019 13:00
Slutar 24 april, 2019 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 201923

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Livsmedelsexport är en central del av den nationella svenska livsmedelsstrategin. Detta seminarium vill belysa hur livsmedelssektorns olika aktörer, privata som offentliga, gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten. Vi tar upp regeringens syn på exporten, teorin bakom en lyckad exportsatsning, erfarenheter från Finland m m. Läs mer

Börjar 23 april, 2019 13:00
Slutar 23 april, 2019 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 201911

Nya visioner för landsbygden

Här reflekterar vi kring betydelsen av visioner i samhällsutvecklingen och diskuterar de spänningar och möjligheter som uppstår när olika visioner, politiska mål och handlingsalternativ ställs mot varandra. Samtalet tar sin utgångspunkt i boken Nya visioner för landsbygden. Vi berör sökandet efter livskvalitet, kulturens roll och situation i våra landsbygder. Läs mer

Börjar 11 april, 2019 15:30
Slutar 11 april, 2019 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
iCal Import