Aktiviteter

maj 202019

Innovativt, djärvt, hållbart – FoI för en grönare värld

Välkommen till ett digitalt dialogseminarium om hindren och möjligheterna kring bioekonomi, livsmedelsförsörjning, vattenresurser och stads- och landsbygdsutveckling. Seminariet är ett samarbete mellan RIFO, Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare, och KSLA:s Forskningsutskott. Läs mer

Börjar 19 maj, 2020 11:45
Slutar 19 maj, 2020 11:45
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

maj 202014

Grön hälsa – välbefinnande i samspel med skog och trädgård

Ann Dolling och Patrik Grahn talar om de gröna näringarnas betydelse för hälsan – välbefinnande ur ett skogs- och trädgårdsperspektiv. Läs mer

Börjar 14 maj, 2020 15:30
Slutar 14 maj, 2020 17:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

maj 20205

Åtgärder mot Östersjöns övergödning INSTÄLLT

Miljötillståndet i Östersjön har debatterats i över ett halvsekel. Giftkoncentrationen har sjunkit, alla problem är inte lösta, men riktningen inger förtroende. Nu är också övergödningen i fokus. Detta seminarium belyser hur övergödningen påverkat innanhavets ekosystem, hur tillförseln av växtnäringsämnen till havet utvecklats långsiktigt, hur näringstillgången i havet förändrats, samt vad de areella näringarna gör för att minska förlusterna av växtnäringsämnen till Östersjön. Läs mer

Börjar 5 maj, 2020 10:00
Slutar 5 maj, 2020 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 350 (ledamot 150, stud 0)

maj 20205

Skogarnas kulturarv INSTÄLLT

Endast för särskilt inbjudna. På grund av det rådande corona-läget är seminariet inställt och flyttas fram till hösten 2020. Hur … Läs mer

Börjar 5 maj, 2020 09:30
Slutar 5 maj, 2020 12:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 20202

Akademisammankomst Ak-4

På grund av den rådande situationen består nästa Akademisammankomst enbart av Jordbruksavdelningens avdelningssammanträde – lunch, kaffe, överläggningsämne och ärtsupé är inställt. Läs mer

Börjar 2 april, 2020 13:00
Slutar 2 april, 2020 14:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 202027

Skogshistoriska Sällskapets Årsstämma HÅLLS DIGITALT

Skogshistoriska Sällskapet, som firar 30 år i år, bjuder i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in till årsstämma hos KSLA. Läs mer

Börjar 27 mars, 2020 10:00
Slutar 27 mars, 2020 11:15
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 1300 kr

mar 202025

Seminariet ”What is going on in Latin America?” är INSTÄLLT

The Board Committee for International Relations Issues at KSLA has chosen Latin America and Mercosur as focus in an attempt to better understand the opportunities and challenges that the new trade agreement can pose for the development of the green industries in Sweden and Mercosur. The seminar will provide an opportunity to survey a multifaceted development in Mercosur for the coming years. Läs mer

Börjar 25 mars, 2020 09:00
Slutar 25 mars, 2020 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 300 (ledamot 150, stud 0)

mar 202023

Skogarnas kulturarv INSTÄLLT

Endast för särskilt inbjudna.  På grund av det rådande corona-läget är seminariet inställt och flyttas fram till hösten 2020. Hur … Läs mer

Börjar 23 mars, 2020 09:30
Slutar 23 mars, 2020 12:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 202023

Världsvattendagen 2020 UPPSKJUTET t 30/9

När klimatet förändras märks det främst genom för mycket, för lite eller otjänligt vatten. Vad gör vi när vi har vattenbrist eller drabbas av översvämningar? Eller när vattenkvalitén inte håller måttet? Välkommen till SMHI:s och SIWI:s Världsvattendag på KSLA! Läs mer

Börjar 23 mars, 2020 09:15
Slutar 23 mars, 2020 15:15
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 202020

Indikatorer för biologisk mångfald i jord- skog- och vattenbruk INSTÄLLT

Frågor kring biologisk mångfald inom jord-, skog- och vattenbruk är frågor som berör KSLA:s verksamhetsområden i allra högsta grad. För att kunna mäta biologisk mångfald efterfrågas välgrundade och hanterbara indikatorer. Akademien är en självklar aktör för att öka kunskapen i samhället när det gäller biologisk mångfald i relation till brukandet av våra naturresurser.  Läs mer

Börjar 20 mars, 2020 10:00
Slutar 20 mars, 2020 13:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
iCal Import