Aktiviteter

jan 202016

Det friktionsfria livet – hållbar produktion och konsumtion

I en serie seminarier har KSLA beskrivit hållbar produktion, mervärden, digitalisering, marknad, förpackningar och nutrition samt forskning, innovation och livsmedelspolitik ur värdekedjeperspektiv. En observation är att bekvämlighet är en stor drivkraft. Detta ställer krav på förmågan att leverera det vi kallar det friktionsfria livet och som beskrivs i korta presentationer under seminariet. Läs mer

Börjar 16 januari, 2020 15:00
Slutar 16 januari, 2020 17:45
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

jan 202015

Forests for Agenda 2030 in Ethiopia, Chile and Sweden

This workshop will explore the potential of Environmental Monitoring and Assessment (EMA) to navigate the nexus of Sustainable Development Goals (SDG) issues surrounding forests as a source of intensified biomass production in future bioeconomies. Läs mer

Börjar 15 januari, 2020 09:30
Slutar 15 januari, 2020 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

jan 202013

Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans

Vi har mer kunskap än någonsin men vi vet allt mindre tillsammans!
Välkommen till ett boksamtal där professor Sverker Sörlin samtalar med Åke Barklund om bland annat den roll en institution som KSLA kan ha i förhållande till begreppet bildning. Läs mer

Börjar 13 januari, 2020 17:30
Slutar 13 januari, 2020 19:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Dec 201912

Ett KSLA

Nya ledamöter presenteras och stadfästs, beslut om nytt presespar och vem som får den äran att ta emot A. W. Bergstens pris tas, övriga priser och belöningar anmäls liksom temat för nästa år (klimat). Överläggningsämnet kallas ”Växtförädlingens betydelse för livsmedelsproduktion och markanvändning” presenterar projektet ”Växtnoden”. Läs mer

Börjar 12 december, 2019 15:30
Slutar 12 december, 2019 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Dec 201912

Växtförädlingens betydelse för livsmedelsproduktion och markanvändning

Ledamöter i KSLA inbjuds till en intern presentation av och diskussion kring projektet ”Växtnoden”. Arbetet med projektet är i en inledande fas och syftet med detta interna möte är att erbjuda ledamöter med särskilt intresse i växtförädlingsfrågor information om projektet och möjlighet att lämna synpunkter. Läs mer

Börjar 12 december, 2019 13:30
Slutar 12 december, 2019 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Dec 20199

Det brinner… Rapport från en hotad by

Välkomna till boksamtal i biblioteket den 9 december då nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder samtalar om sin senaste bok ”Det brinner… Rapport från en hotad by” med kulturjournalisten och KSLA-ledamoten Gunilla Kindstrand. Läs mer

Börjar 9 december, 2019 18:00
Slutar 9 december, 2019 19:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Dec 20194

Mistra Digital Forest Programkonferens

Mistra Digital Forest arrangerar sin andra programkonferens. Temat är automation och innovation i digitaliseringen av skogsbruket. Läs mer

Börjar 4 december, 2019 09:00
Slutar 4 december, 2019 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Dec 20193

What is happening in China and how does it affect the green sectors in Sweden?

What happens in China will affect the green sectors in Sweden. To gain more understanding on this we organize a Round Table Discussion with introductions ranging from the broad geopolitical perspective to swine fever and antibiotics resistance.  Läs mer

Börjar 3 december, 2019 12:00
Slutar 3 december, 2019 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 201927

Integrerad insektsbekämpning i höstraps

Seminariet belyser skadeinsektsproblemen och en pågående förändring i Sverige, naturliga fienders betydelse och vilka möjligheterna är att genom en ändrad odlingsteknik bättre utnyttja de naturliga begränsningsmekanismer som redan finns. Genom förebyggande åtgärder och en restriktiv användning av kemiska bekämpningsmedel uppnås minsta möjliga skördeförluster . Läs mer

Börjar 27 november, 2019 09:30
Slutar 27 november, 2019 15:00
Plats SLU, Alnarp
Adress Sundsvägen 5, ALNARP, 230 53 Google kartor

Nov 201920

Diffusa definitioner driver dum debatt

Med detta seminarium vill KSLA understryka betydelsen av att olika aktörer inom området hittar ett gemensamt språk. Nya definitioner och reviderade översättningar från engelskan kommer att diskuteras. Vi ser detta som ett bidrag till att strukturera den viktiga dialogen om skogens framtida förvaltning. Läs mer

Börjar 20 november, 2019 10:00
Slutar 20 november, 2019 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 300 (ledamot 150, stud 0)
iCal Import