Skogen, virket och byggnadsvården

Rundabordsmöte

Att restaurera kulturhistoriska träbyggnader kräver kunskap om hantverk och gamla metoder liksom tillgång till virke av hög kvalitet. Sådant virke är idag en bristvara och återväxten minskar genom skogsbrukets omloppstider i kombination med kraven på att skydda gamla skogar.

Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.


Skogen, virket och byggnadsvården Mer information
Mer information

KSLA lyfter vid det här rundabordssamtalet, tillsammans med Hantverkslaboratoriet, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, frågan om specialvirke för byggnadsvården och låter olika intressen inom området komma till tals.

Dialog och gemensamt tänkande behövs och vi hoppas att samtalet leder till fortsatt idéskapande arbete på väg mot en hållbar skogsproduktion med möjlighet till såväl en rik biologisk mångfald som produktion av specialvirke för byggnadsvården.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…