Skogens roll i försörjningsberedskapen

Rundabordsmöte

Diskussionen om försörjningsberedskap inom de areella näringarna har hittills främst berört livsmedelsberedskapen och hur den ska stärkas och säkras. Skogens bidragande roll i denna diskussion har ibland glömts bort.

För särskilt inbjudna.


Skogens roll i försörjningsberedskapen Mer information
Mer information

På några få år har arbetet med Sveriges försörjningsberedskap gått från att knappt diskuteras till att finnas högt upp på agendan hos politiker, näringslivet och allmänheten i stort. Utredningar, rapporter och analyser presenteras i rask takt med syfte öka kunskapen om läget och prioritera resurser för att stärka beredskapen. Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi kan trygga en tillräcklig livsmedelsförsörjning, men även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

För skogsägande privatpersoner och företag ligger stor vikt vid att säkra den långsiktiga tillväxten av skogsfastigheter och motstå direkta hot som skadedjursangrepp och bränder (både naturliga och anlagda), och att infrastrukturen kring skogens värdekedjor fungerar. Men även den samhälleliga nyttan i säkrad och kontinuerlig tillgång till produkter och tjänster från skogen är stor, samtidigt som den är central i omställningen bort ifrån vårt fossilberoende.

Inom ramen för KSLA:s försörjningsberedskapsprogram, och arbetsgruppen Skog och bioenergi, arrangeras detta rundabordssamtal tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) avdelning VIII Skogsnäringens teknik. Syftet med samtalet är att få klarhet i dels vad som görs för att stärka beredskapen inom skogsnäringen, dels hur skogen kan bidra till att stärka samhällets och övriga sektorers beredskap.


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…