Skogsskador – idag och i morgon

Seminarium/webbinarium

Skador på skog förväntas öka. KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete.


Skogsskador – idag och i morgon Mer information
Mer information

De pågående klimatförändringarna gör att många skadegörare gynnas. Vid seminariet kommer kommitténs slutsatser rörande dagens skadeläge att sammanfattas. Vi kommer också att diskutera hur man kan arbeta framgent med skogsskadefrågor. Fokus kommer att vara på framtiden.

Länk till det nya numret av KSLA-T nr 7-2022 Friska skogar – så når vi dit