Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Webinar

Ett hållbart livsmedelssystem möjliggör en tryggad livsmedelsförsörjning utan att kompromissa med de ekonomiska, sociala och miljömässiga grunderna. I detta webbinarium fokuserar vi på de sociala dimensionerna av ett hållbart livsmedelssystem. Webbinariet är en del av de nationella inspelen till Food System Summit 2021 (FSS) inför FNs kommande toppmöte i syfte att förändra våra livsmedelsystem till att bli mer hållbara.


Social hållbarhet i livsmedelssystemet Mer information
Mer information

Social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande rättigheter uppfylls och som präglas av tillit och förtroende. Det omfattar exempelvis folkhälsa, arbetsmiljö, frånvaro av diskriminering samt möjligheterna att leva och bo i hela landet. Etiska aspekter av djurhållning kopplar också till social hållbarhet och rör både smittskydd, djurskydd och god djurhälsa. Det är dags att sätta fokus på social hållbarhet i hela livsmedelssystemet.

Vi kommer under webbinariet att diskutera frågor som: Vad är social hållbarhet? Hur ser social hållbarhet ut i Sverige och ur ett EU-perspektiv? Går social hållbarhet att mäta och har den betydelse för jobbens attraktivitet nu och i framtiden? Kan social hållbarhet kommuniceras till konsument? Finns det målkonflikter kring social hållbarhet och i så fall vilka? Hur säkerställer vi att den sociala hållbarheten inte blir utsatt i ett livsmedelssystem som måste ändras?

Webbinariet arrangeras av KSLA:s Kommitté för Hållbar matproduktion och -konsumtion i samarbete med SLU Future Food. Moderator är journalist Lars Höök.

Webbinariet är en del av de nationella inspelen till Food System Summit 2021 (FSS) inför FNs kommande toppmöte i syfte att förändra våra livsmedelsystem till att bli mer hållbara. 

Kontakta Linda Cederlund för mer information. Välkommen!