Stadsodling – fritidsodling på tillväxt som reformerar och syns i samhället

Seminarium

Stadsodling – fritidsodling på tillväxt som reformerar och syns i samhället Mer information
Mer information

I samband med Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 12-15 april 2012 på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Arrangörer: FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation) i samarbete med KSLA.

Goda exempel är viktiga inspirationskällor och värdefulla erfarenheter för fortsatt spridning av och inspiration till fler stadsodlingsrörelser i våra städer. Synliga urbana odlingar och då helst bostadsnära, bildar plattform för utåtriktad verksamhet. Hur påverkas de boende i områden där stadsodling pågått ett par år? Har gemensamhetsodlingar lett till samverkan och möten mellan människor i olika åldrar och med skilda bakgrunder?

På det här seminariet kommer vi att följa arbetet med stadsodlingsrörelser i Malmö, Göteborg och Uppsala. Hur har man här gått vidare för att förbättra och utöka såväl stadsodling som stadsnära odling?

 Vi får även ta del av stadsodlingsrörelser i några storstäder från olika delar av världen. Är det någon skillnad mellan dessa och det som pågår i vårt land?

 Program

Moderator  Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur SLU, Alnarp, ledamot av KSLAs hållbarhetskommitté

09.10 Produktion av mat och trygghet på stadens glömda platser
Niklas Vennberg, Stadsjord
09.50 Matparken – gemenskapsodling i Gottsunda
Marina Queiroz, landskapsarkitekt och Ylva Andersson, odlare, Matparken i Gottsunda
10.30 Kaffe 
10.50 Stadsodling som förändringsstrategi – en jämförelse mellan tidigt 1900-tal och idag
Tim Delshammar, forskare, lektor vid landskapsplanering SLU Alnarp
11.30 Odla i sta´n
Linnea Wettermark
12.00 Stadsodling i storstäder
Ulrika Flodin Furås, journalist och författare
12.30 Avslutning

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…