Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webinar

Koldioxid motsvarande årligt utsläpp från landets personbilar.
Virke för två stadiga massabruk.
En miljard kronor för att återställa skogarna i skick.
Sju miljarder kronor i förlorat förädlingsvärde varje år.

De påvisade effekterna av multiskadad skog är enorma.

 


Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr Mer information

Stora arealer ungskog i de norra länen är i så dåligt skick på grund av skador att de inte kommer att leverera de virkesvolymer som behövs för en växande bioekonomi. Kan inte skadorna minskas äventyras framtida råvaruförsörjningen till massabruk och sågverk med följder för arbetstillfällen och samhällsekonomi.

Naturligtvis drabbas även skogsägare och landsbygdsboende. Betesskador av älg har störst betydelse men svampangrepp av exempelvis törskate också är vanliga.

Skadesituationen i ungskogen liksom de konsekvensanalyser gällande de negativa effekterna på skogstillväxten som gjorts vid SLU beskrivs och redovisas under webbinariet. Syftet är att tydliggöra de problem som finns i ungskogen i norr och de följder det kommer att få om inget görs.

Arrangeras av KSLA och Skogsstyrelsen – välkommen till ett webbinarium med ett viktigt tema.


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…