Svensk arbetskraft i skogsvården

Rundabordsmöte

Den svenska skogen är viktig för oss alla, på olika sätt, inte minst samhällsekonomiskt. Grundläggande för skogsbruket är att kunna anlägga ny skog och röja ungskogar. Skogsvårdsåtgärder som plantering och röjning är just nu i fara, bland annat på grund av brist på arbetskraft, vilket förvärrats ytterligare av pandemin.

Detta rundabordssamtal på temat svensk arbetskraft i skogsvården arrangeras för särskilt inbjudna.


Svensk arbetskraft i skogsvården Mer information
Mer information

För skogsvårdsentreprenörer, som säljer planterings- och röjningstjänster, har det blivit alltmer utmanande att rekrytera och behålla personal som är kompetent och uthållig nog för de ofta krävande arbetsuppgifterna.

Några av Sveriges myndigheter har – genom tillämpande av regelsystem och i möte med företagare, en viktig roll att spela vid rekrytering av arbetskraft till skogsvårdsarbetet. Efter KSLA:s rundabordssamtal ”Svensk skogsvård i gungning” i april 2021 kom önskemål om fortsatta rundabordssamtal med två olika tema, svensk arbetskraft i skogsvården och utländsk arbetskraft i skogsvården.

 

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…