Svensk skogshistoria i nytt ljus

Seminarium

Svensk skogshistoria i nytt ljus Mer information
Mer information

Svensk skogshistoria i nytt ljus

– nya analyser och tillämpningar baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserie

I de nordiska länderna finns en unikt lång tidsserie av nationella skogsinventeringar som omfattar de senaste 90 åren. I Sverige startade Riksskogstaxeringen 1923, men först nyligen har äldre data blivit tillgängliga digitalt. Detta har skapat nya möjligheter för en rad olika analyser och tillämpningar.

Under seminariet presenteras hur Riksskogstaxeringens äldre data och långa tidsserie används inom forskning, undervisning och myndighetsarbete. Vi får också veta hur data och analyser görs mer lättillgängliga för olika typer av användare och forskningsområden. Förhoppningen är att seminariet ska stimulera till ökad användning av äldre data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen – och att detta i sin tur bidrar till bättre beslutsunderlag för hur skogen och skogslandskapet ska användas i framtiden.

Innan seminariet, under kaffepausen och efter seminariet finns möjlighet att titta närmare på nya produkter baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserie. Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor.

Seminariet genomförs i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Program 

Moderator: Lars Östlund, professor i Skogshistoria, SLU

12.30 Samling och registrering. Utställning och demonstration.
Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor.
13.00 Välkommen
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA
13.05 Skogshistorisk inflygning
Lars Östlund, moderator, professor i skogshistoria, SLU
13.15 Riksskogstaxeringen – förr, nu och i framtiden
Göran Ståhl, vicerektor fortlöpande miljöanalys och professor i skogsinventering, SLU
13.25 Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet
Data och analyser för olika målgrupper baserat på Riksskogstaxeringen
Anna-Lena Axelsson, projektledare, Historiska data från Riksskogstaxeringen, SLU
14.00 Användarperspektiv på data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen
Långa tidsserier som underlag för svensk skogspolitik.
Magnus Fridh, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen.
  Långa tidsserier som stöd för det kommande rödlistearbetet.
Tord Snäll, docent och miljöanalytiker, Artdatabanken, SLU
14.30 Kaffe. Utställning och demonstration.
Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor.
15.10 Användarperspektiv på data och långa tidsserier, forts
Trender för fåglar och skog. Vad går att göra?
Martin Green, Biologiska institutionen, Lunds Universitet
  Äldre data från Riksskogstaxeringen och ”hotspots” för dagens hotade arter.
Matts Lindbladh, professor, Inst. för Sydsvensk skogsforskning, SLU
15.40 Diskussion och frågor till panelen
Moderator Lars Östlund.Avslutande sammanfattning
16.30  Avslutning
16.30-17.00 Utställning och demonstration
Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor.

 


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…