Sveriges FAO-ambassadör besöker KSLA

Rundabordsmöte

Sveriges FAO-ambassadör besöker KSLA Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna:

Sveriges ambassadör vid FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO) Cecilia Nordin van Gansberghe kommer den 16 april att träffa KSLA:s Kommitté för internationella lantbruksfrågor (KIL) och ett antal särskilt inbjudna deltagare med intresse i internationella jordbruksfrågor.

Syftet med mötet är att öka KSLA:s kunskap om FAO:s verksamhet och frågor som Sverige driver inom organisationen, men det ges också möjlighet för deltagarna från KSLA att framföra sina perspektiv på frågor inom FAO:s verksamhetsområde.

För mer information kontakta magnus.stark@ksla.se.