Tekniska produkter från biomassa – Hur långt har vi kommit?

Seminarium

För att se webbsändning, klicka här

→ Artikel i papernet.se (Nordisk Papperstidning).

Tekniska produkter från biomassa – Hur långt har vi kommit?

Omställningen mot en biobaserad ekonomi pågår och strategier utvecklas globalt, inom EU och nationellt. Idag utgör bioenergi en viktig del i det svenska energisystemet och drivs av olika styrmedel. Parallellt med denna utveckling ökar också det kommersiella intresset för tekniska produkter baserade på bioråvara, trots avsaknaden av motsvarande styrmedel. Vad driver denna utveckling, vilka är förutsättningar för att nya tekniska produkter ska bli en viktig del i svensk skogsindustri och inom svenskt jordbruk och hur långt har vi kommit i denna utveckling?

Dessa och många fler frågor kopplat till omställningen mot en biobaserad ekonomi med fokus på nya och innovativa produktionssystem för tekniska produkter kommer att belysas och diskuteras vid detta heldagsseminarium. Kom och lyssna och diskutera dessa framtidsfrågor som är viktiga för den svenska jordbruks- och skogsnäringen för att bibehålla och stärka den framtida konkurrens-kraften.

Program

Moderator   Annika Åhnberg, ordförande Kommittén för hållbar utveckling, KSLA

09.30 Välkomna
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
09.35 Inledning
Erik Herland , KSLAs energikommitté och dagens moderator Annika Åhnberg
09.40 En biobaserad samhällsekonomi – varför, när och hur?
Sara Österman, chef för forskningsenheten, Formas
10.00 En framtidsvision – Ekoportal 2035
Jan Lagerström, forskningsdirektör, Skogsindustrierna
10.20 Jorden kan ge mycket mer än bara mat och öppna landskap
Sten Stymne, professor, SLU
10.40 Förutsättningarna för en biobaserad plastindustri i Sverige, EU och globalt
Lena Lundberg, Plast- & Kemiföretagen
11.00 Diskussion
11.30 Lunch
12.30 Hur villig är industrin att ställa om?
Lars Coenen, universitetslektor, Lund universitet
12.50 Om Södras satsning på produktion av textilråvaror m.fl. tekniska produkter
Mikael Alfridsson, teknisk direktör, Södra Cell
13.10 Vi gör mer av trädet! Högförädlade produkter med stark miljöprofil!
Kristina Elg Christoffersson, forskningschef, Domsjö Fabriker
13.30 Kaffepaus
13.50 När blir åter biomassa basen för Perstorps kemiråvaror?
Bo Häggman, Director Market Development, Perstorps Bioproducts
14.10 Vad mer än drivmedel från tallolja?
Lars Stigsson, VD, KIRAM
14.30 Avslutande paneldiskussion
där alla föredragshållare samt Stefan Cairén från Näringsdepartementet medverkar och diskuterar utvecklingens drivkrafter och hinder, bl a behovet av styrmedel som en koldioxidskatt på fossil råvara till kemisk tekniska produkter
16.00 Avslutning

  


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…