Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans

Boksamtal

Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans Mer information
Mer information

Bildning har varit ett centralt begrepp i det moderna framstegets tidevarv – en väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700- talets upplysning. Bildningen gör att vi kan överskrida de begränsningar som ryms i nation, kön, religion, etniskt ursprung eller andra identiteter. Den har blivit än mer viktig i en tid när mörka skuggor drar över världen, när sanningen privatiseras och allt fler stängs inne i åsiktsburar. Vi har mer kunskap än någonsin men vi vet allt mindre tillsammans.

Välkommen till ett boksamtal på KSLA med professor Sverker Sörlin, som tillsammans med Åke Barklund samtalar om bland annat den roll en institution som Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien kan ha i förhållande till den utvidgade roll som Sverker Sörlin ger begreppet bildning.


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…