Två år med krig i Ukraina – hur påverkas jordbruket och livsmedelsförsörjningen?

Seminarium

Ukraina, även kallat Europas kornbod med sina bördiga svartjordar och höga avkastning, har under de senaste två åren fått utstå enorma påtryckningar och attacker från Ryssland. Invasionen tillsammans med de påföljande sanktionerna riktade mot Ryssland har fått förödande konsekvenser på det globala livsmedelssystemet.


Två år med krig i Ukraina – hur påverkas jordbruket och livsmedelsförsörjningen? Mer information
Mer information

Utbudsproblematiken har skapat stora prisfluktuationer på flertalet insats- och råvaror vilket i sin tur lett till en svår situation för våra svenska företag i livsmedelsbranschen. Inom ramen för KSLA:s Program för försörjningsberedskap anordnas en eftermiddag där detta ämne diskuteras vidare. Seminariet tar avstamp i den rapport om krigets effekter på jordbruket i Ukraina, som seniora forskaren Natalia Mamonova från det norska forskningsinstitutet Ruralis kommer presentera. Därefter följer ett antal inspel med perspektiv på krigets påverkan på livsmedelsvärdekedjan – från både globalt och nationellt perspektiv. Välkommen!


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…