Hållbart naturbruk utmanar unga

Workshop

Hållbart naturbruk utmanar unga Mer information
Mer information

2015-06-09-UniK-presentation

Hur kan vi klara vår livsmedelsförsörjning och vårt behov av förnybara resurser utan att utarma jorden eller skapa ohållbara sociala förhållanden?

Det är den största utmaning vi står inför. Frågan riktas ofta till en elit av forskare, beslutsfattare och opinionsbildare. Men i realiteten är det de unga som idag går i skolan eller är på väg ut i arbetslivet som kommer att få bygga vidare på det vi vet i dag och även rätta till tidigare generationers misstag.

Med den insikten kallade Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien till sig en tankesmedja bestående av studenter och nyutexaminerade på väg ut i arbetslivet och genomförde Framtidsprojektet i samband med akademiens 200-årsjubileum 2013.

För att bygga på den grund som Framtidsprojektet gav går nu KSLA vidare. Tillsammans med flera av deltagarna i projektet bjuder vi in fler att delta i samtal, workshops och andra former för samverkan kring hållbart naturbruk som den övergripande frågeställningen. Inbjudan riktar sig till intresserade studenter på universitet och högskolor och yngre i början av sina yrkesbanor samt unga lantbrukare som är engagerade i framtidsfrågorna.

UniK, Unga i KSLA, ska i fallstudier, mentorsprogram och med unga engagerade tillsammans med akademins ledamöter som resurs i projekt, utredningar och liknande skapa kontinuerliga nätverk och dialoger.

Start 9 juni

Tisdagen 9 juni drar vi igång och bjuder in dig att medverka vid en kort presentation av projektet och en enklare mingellunch där du får möjlighet att träffa projektledare, representanter för deltagare och ledamöter som kommer att engagera sig i projektet.

Tid: Tisdagen 9 juni kl 11–13

Plats: Donatorsfoajén och trädgården, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Program

11.00
Välkomsthälsning – KSLAs preses Kerstin Niblaeus

11.10
Presentation projektet – Olle Markgren, projektledare, delprojektledare
Varför engagerar jag mig? – potentiella deltagare & ledamöter

11.45
Samtal med deltagare, servering enklare måltid

13.00
Avslutning

Anmälan

Anmäl deltagande till Eva.Ronquist@ksla.se

Se även projektets hemsida: www.unik.nu

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…