UNIK Utmaning 2017

Caseutmaning

UNIK Utmaning 2017 Mer information
Mer information

Dags för en ny omgång av KSLA:s casetävling

UNIK Utmaning

UNIK Utmaning är en tävling som riktar sig främst till dig som är nyexaminerad eller ung arbetande med intresse för de gröna näringarna och för framtidsfrågor. Den hålls i år den 20–22 oktober i Stockholm. Ansök om att vara med senast den 6 oktober!

I UNIK Utmaning ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case, kopplat till de gröna näringarna. Du sätts samman i en grupp med andra unga intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Till er hjälp har ni KSLA-ledamöter som resurspersoner, tillgängliga under arbetets gång. Tävlingsbidragen bedöms efter inlämning av en jury som värderar bidragets praktiska tillämpbarhet och tvärvetenskaplighet.

Som deltagare får du inte bara vara med i ett spännande och inspirerande projekt. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät!

Vinnande lag får ta emot pris i Stockholms Stadshus vid KSLA:s högtidssammankomst i januari 2018.

Casetävlingen 2017 har ett internationellt tema:

FN:s globala mål 12 för hållbar utveckling

”Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster”, speciellt med hänsyn till delmål 12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Mer information och ansökningslänk →

Kost och logi ingår, liksom reseersättning upp till 1500 kr.


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…