Aktiviteter

apr 20199

Trämekanisk industri i en globaliserad värld

Kraven på hållbar utveckling och klimatfrågan talar för ökad användning av trä. God tillgång på träråvara blir avgörande och den svenska trämekaniska industrins konkurrenskraft blir central. Detta seminarium belyser globala drivkrafter och sätter in svensk trämekanisk industri i sammanhanget; dess möjligheter och nyckelroll i svensk skogsnäring.

Läs mer

Börjar 9 april, 2019 13:00
Slutar 9 april, 2019 16:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
Kostnad 300/150/0 kr

apr 201911

Nya visioner för landsbygden

Här reflekterar vi kring betydelsen av visioner i samhällsutvecklingen och diskuterar de spänningar och möjligheter som uppstår när olika visioner, politiska mål och handlingsalternativ ställs mot varandra. Samtalet tar sin utgångspunkt i boken Nya visioner för landsbygden. Vi berör sökandet efter livskvalitet, kulturens roll och situation i våra landsbygder. Läs mer

Börjar 11 april, 2019 15:30
Slutar 11 april, 2019 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 201923

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Livsmedelsexport är en central del av den nationella svenska livsmedelsstrategin. Detta seminarium vill belysa hur livsmedelssektorns olika aktörer, privata som offentliga, gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten. Vi tar upp regeringens syn på exporten, teorin bakom en lyckad exportsatsning, erfarenheter från Finland m m. Läs mer

Börjar 23 april, 2019 13:00
Slutar 23 april, 2019 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

apr 201924

Klimatsmart eller ekobov? Utmaningar för hjortvilt i Sverige

Seminariet webbsänds, länk kommer. Klimatsmart eller ekobov? Utmaningar för hjortvilt i Sverige Välkommen till ett seminarium om hjortviltets klimatpåverkan och … Läs mer

Börjar 24 april, 2019 13:00
Slutar 24 april, 2019 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 201915

Will new plant breeding techniques have a future in the EU?

In July 2018, the EU Court of Justice decided that if a plant breeder has used a gene scissor like CRISPR/Cas9, the resulting plant shall be regulated as a GMO. This is not the case when classical mutation technologies have been used. It is now doubtful if Crispr-technology will benefit European farmers. At this seminar we will discuss the consequences of this decision for research, plant breeding and agriculture in Europe. Läs mer

Börjar 15 maj, 2019 13:30
Slutar 15 maj, 2019 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

jul 201919

Enaforsholmskursen 2019

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland från 19 till 26 juli 2019. Anmälan senast 30 maj. Läs mer

Börjar 19 juli, 2019
Slutar 26 juli, 2019
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 9750/6875 (stud)
iCal Import