Aktiviteter

jan 202021

Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel

KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion (Hållbar Mat) bjuder in till ett frukostseminarium för att utifrån ett handels- och konsumentperspektiv skapa en bild av utmaningar och möjligheter för hållbar svensk matproduktion och konsumtion. Lärdomarna kommer att användas som ett av flera inspel för kommitténs fortsatta arbete. Läs mer

Börjar 21 januari, 2020 08:30
Slutar 21 januari, 2020 10:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

jan 202021

Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel

Mot bakgrund av den omfattande kunskap och insikt kring vilka hinder och möjligheter som finns för en hållbar svensk konsumtion och som både konsument och handeln står inför, vill kommittén ta del av olika kompetenser i denna fråga. Som en fortsättning på frukostseminariet bjuder den in utvalda aktörer till detta rundabordssamtal. Läs mer

Börjar 21 januari, 2020 10:00
Slutar 21 januari, 2020 13:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

jan 202027

International Outlook

As a step towards interaction and mutual exchange KSLA arranges a seminar on the day before the Commemorative Meeting to give recently elected fellows an opportunity to present themselves, and their work and to meet and discuss current affairs with other fellows.  Läs mer

Börjar 27 januari, 2020 15:00
Slutar 27 januari, 2020 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

jan 202028

Högtidssammankomst Commemorative Meeting 2020

KSLA:s 208:e högtidssammankomst hålls i Stockholms stadshus tisdagen den 28 januari 2020 för ledamöter och inbjudna gäster. KSLA:s 208th Commemorative Meeting will be held in Stockholm City Hall Tuesday 28 January 2020 for Fellows and invited guests. Läs mer

Börjar 28 januari, 2020 17:00
Slutar 28 januari, 2020 23:55
Plats Stockholms Stadshus
Adress Ragnar Östbergs Plan, Stockholm, Sverige, 112 20 Google kartor
Kostnad 1 950 kr/pers

feb 20205

Kan spannmål bidra till hållbar hälsa?

SLU, Högskolan i Kristianstad och KSLA samarrangerar detta seminarium om historiska sädesslag i framtidens mat utifrån ett projekt finansierat av Formas där lantbrukare och bagare undersöker möjligheter med gamla spannmålssorter. Läs mer

Börjar 5 februari, 2020 13:00
Slutar 5 februari, 2020 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

feb 202013

Övergödningen kväver Östersjön – eller?

Dagens överläggningsämne, som anordnas av Östersjökommittén, belyser hur tillflöden av närsalter till Östersjön har utvecklats långsiktigt, vad de areella näringarna gör för att minska avrinningen av näringsämnen och hur förändringar i belastningen påverkat förhållandena i havet. Läs mer

Börjar 13 februari, 2020 15:30
Slutar 13 februari, 2020 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 20205

Skogsskadegörarnas konsekvenser

Denna workshop ska ge en samlad lägesbild av de mest betydande orsakerna till skador på Sveriges skogar, med utgångspunkt från aktuella och omfattande angrepp av insekter på granskog i söder och svampangrepp i ungskogar i norr. Läs mer

Börjar 5 mars, 2020 10:00
Slutar 5 mars, 2020 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 20205

Boksamtal: Mannen som ordnade naturen

Samtal om boken Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné mellan författaren Gunnar Broberg, professor emeritus i idéhistoria … Läs mer

Börjar 5 mars, 2020 17:30
Slutar 5 mars, 2020 19:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

mar 202026

Skogshistoriska Sällskapet 30 år

Skogshistoriska Sällskapet, som firar 30 år i år, bjuder i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in till ett spännande jubileumsprogram i skogshistoriens tecken på KSLA den 26-28 mars. Läs mer

Börjar 26 mars, 2020
Slutar 28 mars, 2020
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 1300 kr

jul 202019

Jubileumsvandring! Enaforsholmskursen firar 70 år 2020

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till en veckolång sommarkurs på och omkring Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. Kursen behandlar fjällens växter, djur och natur med rennäring, naturvård och fjällnära skogsbruk. Öppnas för anmälan i slutet av januari. Läs mer

Börjar 19 juli, 2020
Slutar 26 juli, 2020
Plats Enaforsholms fjällgård
Adress Duved, 837 71 Google kartor
iCal Import