Aktiviteter

maj 20205

Skogarnas kulturarv INSTÄLLT

Endast för särskilt inbjudna. På grund av det rådande corona-läget är seminariet inställt och flyttas fram till hösten 2020. Hur … Läs mer

Börjar 5 maj, 2020 09:30
Slutar 5 maj, 2020 12:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 20205

Åtgärder mot Östersjöns övergödning INSTÄLLT

Miljötillståndet i Östersjön har debatterats i över ett halvsekel. Giftkoncentrationen har sjunkit, alla problem är inte lösta, men riktningen inger förtroende. Nu är också övergödningen i fokus. Detta seminarium belyser hur övergödningen påverkat innanhavets ekosystem, hur tillförseln av växtnäringsämnen till havet utvecklats långsiktigt, hur näringstillgången i havet förändrats, samt vad de areella näringarna gör för att minska förlusterna av växtnäringsämnen till Östersjön. Läs mer

Börjar 5 maj, 2020 10:00
Slutar 5 maj, 2020 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 350 (ledamot 150, stud 0)

maj 202014

Åland – levande landsbygd på fredens öar INSTÄLLT

Akademiens vårexkursion/sammankomst är i år förlagd till Åland. Vi får en inblick i Ålands historia under svenskt och ryskt herravälde till dagens självstyrande ö-rike i republiken Finland sedan 1921 med egen regering och svenska som grundlagsspråk. Ålands landsbygdsutveckling är idag påfallande aktiv och blomstrande, vilket gör denna exkursion intressant för såväl jordbruks- och trädgårds- som skogsintresserade! Läs mer

Börjar 14 maj, 2020 07:30
Slutar 14 maj, 2020 21:30
Plats Åland
Adress Finland Google kartor

maj 202028

Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitiken

KSLA har under flera år diskuterat behovet av förädling av skogsträd och lantbruksväxter för att ta fram odlingsmaterial bättre anpassat till ett förändrat och varmare klimat. Kan skogsträds- och växtförädlingen ha en bredare roll i klimatpolitiken? Umeå Plant Science Center (UPSC), Sveriges Utsädesförening (SUF) och KSLA bjuder nu in till ett seminarium som tar upp dessa frågor. Läs mer

Börjar 28 maj, 2020 10:00
Slutar 28 maj, 2020 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

jul 202019

Jubileumsvandring! Enaforsholmskursen firar 70 år 2020

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till en veckolång sommarkurs på och omkring Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. Kursen behandlar fjällens växter, djur och natur med rennäring, naturvård och fjällnära skogsbruk. Läs mer

Börjar 19 juli, 2020
Slutar 26 juli, 2020
Plats Enaforsholms fjällgård
Adress Duved, 837 71 Google kartor
iCal Import