Aktiviteter

aug 202019

Verksamhetsplanering på KSLA

KSLA arrangerar varje år en gemensam verksamhetsplaneringsdag för dem som ingår i KSLA:s utskott, arbetsutskott, kommittéer eller projekt. Läs mer

Börjar 19 augusti, 2020 09:30
Slutar 19 augusti, 2020 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

sep 202010

Skogsnäringens möjligheter att bidra till svensk bioekonomi

I en tid präglad av frågor kring hållbarhet, resursutnyttjande och oro för klimatförändringar spelar de biologiska naturresurserna en viktig roll. Sveriges regering har därför fått riksdagens uppdrag att ta fram en svensk nationell bioekonomistrategi. Seminariet är tänkt att fungera som inspel till den pågående processen. Läs mer

Börjar 10 september, 2020 13:00
Slutar 10 september, 2020 16:30
Plats IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Adress Grev Turegatan 16, Stockholm, Sverige, 114 46 Google kartor

sep 202010

Nya odlingssystem för ökad hållbarhet och jordhälsa

Jordbruket kan både minska sina utsläpp av klimatgaser och bli en nettobindare av kol i marken. Men det kräver nya odlingssystem, forskning och kunskapsutveckling kring relevanta indikatorer och fungerande ersättningssystem. Höstens första akademisammankomst diskuterar frågan på plats i Skåne.

Läs mer

Börjar 10 september, 2020 15:30
Slutar 10 september, 2020 18:00
Plats Tejarps gård
Adress Tejarpsvägen 63, Klågerup, 23376 Google kartor

sep 202023

Kompetensförsörjning inom de gröna näringarna

Välkommen till ett seminarium på KSLA den 23 september kl 13-16, om utbildningar och systemövergripande lösningar för övergången från ett fossilbaserat samhälle. Seminariet arrangeras av SLU i samarbete med KSLA:s Kommitté för kompetensförsörjning i livsmedelssystem. Läs mer

Börjar 23 september, 2020 13:00
Slutar 23 september, 2020 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 202010

Vem bestämmer över viltet?

KSLA arrangerar den 10 november för särskilt inbjudna ett rundabordssamtal om svensk viltförvaltning. Vi kommer att identifiera styrkor och svagheter i den nuvarande lagstiftningen och den svenska viltförvaltningsmodellen, se hur lagar och regler tillämpas och omsätts i praktiken samt diskutera framtida behov inom området. Läs mer

Börjar 10 november, 2020 10:00
Slutar 10 november, 2020 15:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 202011

Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitik

KSLA har under flera år diskuterat behovet av förädling av skogsträd och lantbruksväxter för att ta fram odlingsmaterial bättre anpassat till ett förändrat och varmare klimat. Kan skogsträds- och växtförädlingen ha en bredare roll i klimatpolitiken? Umeå Plant Science Center (UPSC), Sveriges Utsädesförening (SUF) och KSLA bjuder nu in till ett seminarium i oktober som tar upp dessa frågor. Läs mer

Börjar 11 november, 2020
Slutar 11 november, 2020
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 202120

Åland – levande landsbygd på fredens öar

Akademiens vårexkursion/sammankomst är i år förlagd till Åland. Vi får en inblick i Ålands historia under svenskt och ryskt herravälde till dagens självstyrande ö-rike i republiken Finland sedan 1921 med egen regering och svenska som grundlagsspråk. Ålands landsbygdsutveckling är idag påfallande aktiv och blomstrande, vilket gör denna exkursion intressant för såväl jordbruks- och trädgårds- som skogsintresserade! Läs mer

Börjar 20 maj, 2021 07:30
Slutar 20 maj, 2021 21:30
Plats Åland
Adress Finland Google kartor
iCal Import