Aktiviteter

jul 202019

Enaforsholmskursen är inställd pga coronaviruset!

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till en veckolång sommarkurs på och omkring Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. Kursen behandlar fjällens växter, djur och natur med rennäring, naturvård och fjällnära skogsbruk. Läs mer

Börjar 19 juli, 2020
Slutar 26 juli, 2020
Plats Enaforsholms fjällgård
Adress Duved, 837 71 Google kartor

sep 202010

Skogsnäringens möjligheter att bidra till svensk bioekonomi

I en tid präglad av frågor kring hållbarhet, resursutnyttjande och oro för klimatförändringar spelar de biologiska naturresurserna en viktig roll. Sveriges regering har därför fått riksdagens uppdrag att ta fram en svensk nationell bioekonomistrategi. Seminariet är tänkt att fungera som inspel till den pågående processen. Läs mer

Börjar 10 september, 2020 13:00
Slutar 10 september, 2020 16:30
Plats IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Adress Grev Turegatan 16, Stockholm, Sverige, 114 46 Google kartor

Nov 202011

Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitik

KSLA har under flera år diskuterat behovet av förädling av skogsträd och lantbruksväxter för att ta fram odlingsmaterial bättre anpassat till ett förändrat och varmare klimat. Kan skogsträds- och växtförädlingen ha en bredare roll i klimatpolitiken? Umeå Plant Science Center (UPSC), Sveriges Utsädesförening (SUF) och KSLA bjuder nu in till ett seminarium i oktober som tar upp dessa frågor. Läs mer

Börjar 11 november, 2020
Slutar 11 november, 2020
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 202120

Åland – levande landsbygd på fredens öar

Akademiens vårexkursion/sammankomst är i år förlagd till Åland. Vi får en inblick i Ålands historia under svenskt och ryskt herravälde till dagens självstyrande ö-rike i republiken Finland sedan 1921 med egen regering och svenska som grundlagsspråk. Ålands landsbygdsutveckling är idag påfallande aktiv och blomstrande, vilket gör denna exkursion intressant för såväl jordbruks- och trädgårds- som skogsintresserade! Läs mer

Börjar 20 maj, 2021 07:30
Slutar 20 maj, 2021 21:30
Plats Åland
Adress Finland Google kartor
iCal Import