Aktiviteter

Nov 20204

Äganderätten och de gröna näringarna

KSLA:s projekt ”Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta” presenteras vid ett webbinarium kl 10-12 onsdag 4 november för att sprida erfarenheterna från projektet och fördjupa dialogen kring äganderätten. Välkommen! Läs mer

Börjar 4 november, 2020 10:00
Slutar 4 november, 2020 12:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 20205

SkogsSverige firar 25 år

SkogsSverige 25 år! Det uppmärksammar vi med ett webbinarium ned temat rekrytering och utbildning. Det senaste inom skoglig forskning, hur de skogliga utbildningarna har förändrats, vad det innebär att arbeta som jägmästare och skogsmästare samt vilken betydelse SkogsSverige har för dig, mig och skogssektorn.  Läs mer

Börjar 5 november, 2020 09:00
Slutar 5 november, 2020 12:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige

Nov 202010

Vem bestämmer över viltet?

KSLA arrangerar den 10 november för särskilt inbjudna ett rundabordssamtal om svensk viltförvaltning. Vi kommer att identifiera styrkor och svagheter i den nuvarande lagstiftningen och den svenska viltförvaltningsmodellen, se hur lagar och regler tillämpas och omsätts i praktiken samt diskutera framtida behov inom området. Läs mer

Börjar 10 november, 2020 13:00
Slutar 10 november, 2020 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 202011

Hur kan ny digital teknik skapa förutsättningar för lönsam och flexibel betesdrift?

KSLA bjuder den 11 november, tillsammans med Landsbygdsnätverket, Agroväst, Europeiska investerings- och strukturfonderna samt andra samverkansaktörer, in företagare, rådgivare och andra med engagemang och intresse för betesdrift till en workshop med titeln: ”Hur kan ny digital teknik skapa förutsättningar för lönsam och flexibel betesdrift?” Läs mer

Börjar 11 november, 2020 09:00
Slutar 11 november, 2020 13:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 202012

Coronapandemins effekter på svensk livsmedelsförsörjning

Vilka effekter har Coronapandemin inneburit för svenskt livsmedelssystem i sin helhet och ur ett livsmedelsförsörjningsperspektiv? Vilka insikter och lärdomar har vi fått hittills? KSLA:s webbinarium vänder sig till alla intresserade av området. Läs mer

Börjar 12 november, 2020 16:00
Slutar 12 november, 2020 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 202017

Hållbar samhällsomvandling

Under de kommande tio åren ska hållbar samhällsomvandling, transformation, omsättas i praktiken, i enlighet med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Om det lyckas kommer det att innebära en radikal förändring av världen som vi känner den. Välkommen till ett webbinarium i KSLA:s regi den 17 november om dessa utmanande frågor! Läs mer

Börjar 17 november, 2020 11:30
Slutar 17 november, 2020 13:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 20217

Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitik – maj 2021

Umeå Plant Science Center, Sveriges Utsädesförening och KSLA bjuder in till ett seminarium som tar upp behovet av förädling av skogsträd och lantbruksväxter för att ta fram odlingsmaterial bättre anpassat till ett förändrat och varmare klimat. Kan skogsträds- och växtförädlingen ha en bredare roll i klimatpolitiken? Läs mer

Börjar 7 maj, 2021
Slutar 7 maj, 2021
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

maj 202120

Åland – levande landsbygd på fredens öar

Akademiens vårexkursion/sammankomst är i år förlagd till Åland. Vi får en inblick i Ålands historia under svenskt och ryskt herravälde till dagens självstyrande ö-rike i republiken Finland sedan 1921 med egen regering och svenska som grundlagsspråk. Ålands landsbygdsutveckling är idag påfallande aktiv och blomstrande, vilket gör denna exkursion intressant för såväl jordbruks- och trädgårds- som skogsintresserade! Läs mer

Börjar 20 maj, 2021 07:30
Slutar 20 maj, 2021 21:30
Plats Åland
Adress Finland Google kartor
iCal Import