Aktiviteter

jun 201911

Forskningens samhällsnytta i fokus

I den senaste forskningspropositionen lyfter regeringen fram forskningens samhällsnytta som en högprioriterad fråga. KSLA och SLU inbjuder gemensamt till detta seminarium, som berör just forskningens betydelse för samhället. Vi vill åstadkomma en bred diskussion om hur akademi och intressenter i samhället tillsammans kan verka för att kunskap som genereras inom forskningen ska leda till ökad nytta. Läs mer

Börjar 11 juni, 2019 13:00
Slutar 11 juni, 2019 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

jun 201913

Bioeconomy Pathways: Innovation, Development and Governance

The global bioeconomy has emerged as a key cross-cutting element of the overall sustainability transition in the coming decades. However, there is less agreement on the pathways to be taken and tensions have arisen especially between conservation-oriented vs. commercially-oriented systems, pathways and landscapes. In this seminar we discuss bioeconomy pathways in quite broad terms across different world regions, scales and sectors, emphasising the key role of innovation, the important development linkages that should be emphasised and the governance requirements. Läs mer

Börjar 13 juni, 2019 09:00
Slutar 13 juni, 2019 11:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

jul 201919

Enaforsholmskursen 2019

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland från 19 till 26 juli 2019. Anmälan senast 30 maj. Läs mer

Börjar 19 juli, 2019
Slutar 26 juli, 2019
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 9750/6875 (stud)

aug 201925

Ripjakt på Enaforsholm

Vi genomför ripjakt med stående fågelhund vid sex tillfällen hösten 2019. Läs mer

Börjar 25 augusti, 2019
Slutar 25 augusti, 2019
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015
Kostnad 6.500

sep 201918

Excursion: Polish agriculture

An excursion for containing a mix of visits to Polish organizations in the food chain such as financing institutes, advisory services, governmental bodies, industry and farms. Academy fellows only. Läs mer

Börjar 18 september, 2019
Slutar 20 september, 2019
Plats Gdansk
Adress Polen Google kartor
Kostnad approx 3670
iCal Import