Aktiviteter

sep 201924

Ripjakt på Enaforsholm

Jaga på Enaforsholm 2019 Kom med på höstens jakter! Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund, en jaktform som är en … Läs mer

Börjar 24 september, 2019
Slutar 24 september, 2019
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5.300

okt 20192

Äganderätten i praktiken

Exkursion med samtal för särskilt inbjudna politiker och tjänstemän om utmaningarna i att äga och bruka sin mark i framtiden. Läs mer

Börjar 2 oktober, 2019
Slutar 2 oktober, 2019
Plats Rimbo
Adress Sverige Google kartor

okt 20193

Mat med prat om klimat

FULLTECKNAT !! ”Mat med Prat om Klimat” är en restaurangkväll och samtidigt ett seminarium om matens hållbarhetsfrågor, i första hand dess klimatpåverkan. I restaurang Magasinet i Falun dukas en smakrik buffé upp och kombineras med goda samtal om mat och hållbarhet. Läs mer

Börjar 3 oktober, 2019 17:30
Slutar 3 oktober, 2019 22:00
Plats Kulturföreningen Magasinet
Adress Tullkammaregatan 12, FALUN, 791 31 Google kartor
Kostnad 325

okt 20197

Inför KSLA:s forskningspolitiska inspel

Forskningsutskottet inbjuder KSLA:s ledamöter till dialog kring några av de punkter som ingår i KSLA:s inspel till Regeringens forskningspolitiska proposition. Läs mer

Börjar 7 oktober, 2019 13:00
Slutar 7 oktober, 2019 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

okt 201910

Livsmedelsstrategier – det bubblar i Sverige

Dagens överläggning arrangeras av Jordbruksavdelningen och presenterar tre exempel på framgångsrikt arbete om hur visioner och mål översätts i konkret livsmedelsstrategisk utveckling. Välkommen! Läs mer

Börjar 10 oktober, 2019 15:30
Slutar 10 oktober, 2019 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

okt 201916

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen

Välkomna till ett seminarium om hur det svenska jordbrukssystemet kan bidra till ett klimatneutralt Sverige 2045 – ett utvecklat och konkurrenskraftigt jordbruk är en av förutsättningarna för att nå målet. Den femte och sista delrapporten i projektet Jordbrukssystem presenteras. Arbetsgruppen har skapats efter ett gemensamt initiativ från KSLA och IVA. Hela projektet kommer att sammanfattas i februari 2020. Läs mer

Börjar 16 oktober, 2019 16:00
Slutar 16 oktober, 2019 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

okt 201922

Diversifying the Farming Landscape: What will drive change?

A seminar on the opportunities that diversification of the farming landscape provides in helping Sweden to work towards key Sustainable Development Goals and initiate a discussion on what is needed in policy and practice to bring about change. Läs mer

Börjar 22 oktober, 2019 10:00
Slutar 22 oktober, 2019 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

okt 201924

Sanning och konsekvens – om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat

Debatten om nötkreatur och klimat har varit intensiv de senaste åren. Många har minskat sin konsumtion av nötkött för att minska sin klimatpåverkan. På senare tid har fokus även hamnat på utarmningen av biologisk mångfald. Många hotade arter är knutna till naturbetesmarkerna och det krävs en stor mängd betesdjur för att klara skötseln av alla arealer som behövs. Hur ska det här gå ihop? Läs mer

Börjar 24 oktober, 2019 10:00
Slutar 24 oktober, 2019 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

okt 201925

Caseutmaning 2019: Hur kan data berätta historien om din produkt?

I KSLA:s caseutmaning ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case. Du kommer sättas samman i en grupp bestående av andra unga intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Årets utmaning handlar om att ta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val. Läs mer

Börjar 25 oktober, 2019
Slutar 27 oktober, 2019
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 201919

Wallenberg Seminar: Rewilding as a New Paradigm for Nature Conservation?

This Wallenberg Seminar will bring together leading rewilding researchers, conservation scientists, and practitioners to discuss and evaluate which role rewilding could play in Swedish conservation policy and practice. Läs mer

Börjar 19 november, 2019 10:00
Slutar 19 november, 2019 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
iCal Import