Uppföljning av rådgivningsseminarium – bildande av branschråd kring rådgivning till lantbruket

Workshop

Uppföljning av rådgivningsseminarium – bildande av branschråd kring rådgivning till lantbruket Mer information
Mer information

Endast särskilt inbjudna.

Den 29-30 november förra året hölls konferensen Så utvecklar vi lantbruksrådgivningen – Sveriges rådgivningschefer i samarbete på Sånga-Säby. Seminariet var uppskattat och efteråt har det kommit synpunkter på att en uppföljning skulle komma relativt snart. Inom KSLAs LUPP-kommitté har frågan diskuterats om det finns behov av att överlämna frågan till ett branschråd för rådgivningsorganisationerna och närstående organisationer. Det är för att få en långsiktig hantering av det värdefulla underlaget från rådgivningsseminariet. KSLA har som bekant inte en uppgift att förvalta frågor, utan att ta upp nya frågor till analys/ diskussion.

Därför vill vi genom denna aktivitet överlämna frågan till rådgivningen . Det gör vi genom att samla företrädare för nedanstående organisationer i syfte att diskutera ett bildande av branschråd. Ni som är inbjudna är har en viktig roll i detta sammanhang.

 

Program

13.30 Välkommen
Annika Bergman, ordförande LUPP-kommittenAgenda
Utvärdering – sammanfattning av rådgivningsseminarium
– Ska branschråd bildas?
– Varför ska det bildas?
– Vad ska det göra?
– Hur ska det göras?
Ev. aktivitetsplan
17.00 Mötet avslutas

Ideskiss:       Syfte med branschråd –förslag till verksamhet (från rådg.konf.)

                      Naturligt mötesplats-lära känna varandra-veta vad var och en gör

                      Gemensamt driva projekt

                      Kontakter med myndigheter

                      Informationsutbyte

                      Koppling mellan forskning o rådgivning