Utan pengar – inga hagar och ängar!

Seminarium

Se filminspelning här:
Del 1
Del 2

Utan pengar – inga hagar och ängar!

Sveriges ängar och hagar är ett resultat av ett mångtusenårigt resursutnyttjande. De är innehållsrika kulturminnen men också levande natur, en natur som erbjuder rik biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster.

Dessa kulturskatter är beroende av att det finns bönder, som vill fortsätta att använda dem för husdjursskötsel. De kan bara bevaras genom att brukas. Men det förutsätter att bönderna får betalt för de kollektiva nyttigheter som de producerar. Bristande lönsamhet är en viktig orsak till att allt flera bönder, gårdar, betesdjur och därmed också ängs- och hagmarker försvinner. Kan man få en ekonomiskt hållbar hävd av de gamla kulturmarkerna? Hur påverkar dagens lagstiftning, CAP och jordbrukspolitiken böndernas situation och förvaltningen av våra ängs- och hagmarker? Kan man minska köttkonsumtionen och klimatpåverkan samtidigt som man bevarar dessa kulturskatter?

Det behövs policyinstrument som kan bryta den negativa trenden för våra ängar och hagar, ekonomisk-politiska styrmedel, branschsatsningar av olika slag, produktutveckling och förädling. Det behövs inte minst ett ökat engagemang och ansvarstagande såväl hos politiker och ansvariga myndigheter som inom jordbruket och bland oss konsumenter.

Seminariet har tre huvudavsnitt. Det inleds med en historisk tillbakablick till den tid då ”äng var åkers moder”. Vi fortsätter med att prata om ängens undanskymda och snabbt krympande roll i dagens lantbruk. Och vi avslutar dagen med att blicka framåt på hur vi vill utforma jordbrukspolitik och landskapsförvaltning så att ängar och hagar bevaras.

I samband med seminariet visas fotoutställningen ”Kära värdefulla bonde”, som är skapad av Hannah Svanteman för att hylla och uppmuntra våra svenska bönder, och för att visa resten av Sverige vilket arbete bönderna lägger ner för vår överlevnad.

Mer information och program: se PDF-inbjudan ovan.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…