Utblick mot framtidens landsbygd – 2 halvdagsseminarier

Seminarium

Utblick mot framtidens landsbygd – 2 halvdagsseminarier Mer information

 

Utblick mot framtidens landsbygd

De senaste åren har de allra flesta svenska kommuner haft befolkningstillväxt genom invandring från utlandet. Det kanske är tillfälliga flöden, människor som flyttar vidare, eller också en signal om en större förändring. Det har satt landsbygden i nytt ljus; flyktingmottagandet omprövar en rad relationer mellan stat, kommun, civilsamhälle och medborgare. Vi ser ansträngningar och möjligheter, många som får spela nya roller.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Institutionen för Stad och Land vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) anordnar den 24 november två halvdagsseminarier på Dalarnas museum för att belysa dessa frågor. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig till ett av seminarierna eller till båda. Seminarierna är gratis (lunch ingår inte).

Moderator på förmiddagens seminarium Land och stad – nya relationer i en osäker tid är Cecilia Waldenström,  forskare på Institutionen för Stad och Land vid SLU.

Moderator på eftermiddagens seminarium Turbulens i välfärden? – flyktingmottagande i Dalarna 2016 är Erik Westholm, professor på Institutionen för Stad och Land vid SLU.

Mer information i pdf:n ovan.