Vad vi kan – och inte kan!

Symposium

Ett symposium kring framtidens matförsörjning: Hur långt har vi kommit, vad är möjligt och vad är önskvärt? Gränserna inom olika vetenskapsområden vidgas, ny kunskap adderas och tillämpningarna ges nya möjligheter. Symposiet om framtidens matförsörjning är inriktat på genetik, växtförädling och jordbrukets utveckling och arrangeras som en del av Kungl. Fysiografiska Sällskapets 250-årsjubileum.


Vad vi kan – och inte kan! Mer information
Mer information

De globala utmaningarna
Världen står inför nya utmaningar: klimatförändringar, eskalerande miljöproblem, överexploatering, ökande befolkning, degraderade jordar och växtsjukdomar hotar våra grödor. Detta kan leda till hunger, undernäring, ökad migration och, i värsta fall, krig. En kontinuerlig och god tillgång till näringsrika livsmedel är nyckeln för att utveckla en bättre värld. Jordbruket måste fortsatt vara kunskapsintensivt och högproduktivt för att klara framtidens prövningar. Genetik och växtförädling är två vetenskapliga grundpelare som jordbruket vilar på. Växtförädlingen är en både progressiv och konservativ verksamhet – gamla metoder används parallellt med de allra senaste. De nya redskap som tillkommer gör inte de gamla överflödiga – alla behövs men med olika syften.

PROGRAM

Symposiet om framtidens matförsörjning belyser dagens och morgondagens möjligheter baserat på växtförädling för ett hållbart och bärkrafigt jordbruk. Symposiet om framtidens matförsörjning genomförs i en samverkan mellan de fyra vetenskapliga akademierna som alla har fokus på stora och livsavgörande framtidsfrågor: Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungl. Fysiografiska Sällskapet (KFS). Akademierna samverkar inom projektet Växtnoden som är en kontaktpunkt och informationskälla om jordbruk och modern växtförädling. Välkommen med din anmälan!

Sänds även live via Fysiografiska Sällskapets hemsida.


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…