Vart är vi på väg?

Akademisammankomst

Om transporternas betydelse för mat och klimat. Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår moderna och alltmer globaliserade värld. Detta är ett faktum, men samtidigt något som varken vetenskapen eller politiken förstått konsekvenserna av.

(Endast för akademiens ledamöter och inbjudna gäster.)


Vart är vi på väg? Mer information
Mer information

Historiskt handlade de Ostindiska kompanierna med Asien och Kina genom globala resor med mycket värdefulla produkter. Dessa transporter var extremt kostsamma och krävde åtskilliga människoliv. Sedan dess har transportkostnaderna minskat radikalt och är idag ofta försumbara i relation till produkternas värde.

Idag förekommer många olika typer av transporter: havsbaserade, landbaserade, långväga och korta. Transporterna i sig kostar bränsle och förslitning och innebär resursförbrukning av fordon som båtar, tåg och lastbilar. De har effekt på produktion och produktionsförändringar såväl där produkter för världsmarknaden produceras som där de säljs.

Med detta ämne för nästa sammankomst vill KSLA få igång en diskussion om, och eventuellt framtida undersökningar av, transporternas direkta effekter och indirekta betydelse för livsmedelsproduktion och konsumtion.

På KSLA eller Zoom?
Vid den här sammankomsten erbjuder vi ett begränsat antal platser, 30 st, för er som vill delta i avdelningsmötet och överläggningen på KSLA. Observera att man för att delta fysiskt ska vara dubbelvaccinerad eller ha antikroppar mot Covid. Vi erbjuder den här gången även möjlighet att äta ärtsupé efter sammankomsten.

Sammankomsten kommer även i fortsättningen att sändas digitalt för den som föredrar det. Zoomlänken skickas ut dagen före mötet.

För ledamöter.