Växtodling med sikte på nästa växtföljd – historik och framtidsutsikter

Seminarium

Växtodling med sikte på nästa växtföljd – historik och framtidsutsikter Mer information

Växtodling med sikte på nästa växtföljd – historik och framtidsutsikter

Svensk växtodling bedöms ha bra förutsättningar för hållbar produktion. Grundläggande fördelar för Sverige är generellt god tillgång på vatten och bra odlingsjordar. Teknikutvecklingen tar stora steg framåt och kompetensen är hög.

Växtodlingen har alltid varit och kommer att fortsätta vara grunden för att, via fotosyntesen, bygga upp kolrika växtdelar till livsmedelsråvara och foder. Allt oftare läggs fokus på att nyttja odlad växtråvara som energiråvara samt som material för fiberanvändning och annan industriråvara. En synnerligen viktig och aktuell fråga är hur växtodlingen bidrar till att bygga in kol och mull, i markekosystemet. Det är viktigt att bedriva sin växtodling med sikte på nästa växtföljd.

Vid seminariet fokuserar vi på förutsättningar för och möjligheter att bedriva lönsam och hållbar produktion. Programmet är inriktat på att belysa praktiska, lantbruksnära erfarenheter. Lika intressant är det att fokusera på några viktiga framtidsfrågor. Dagen blir en resa från mitten på 1970-talet fram till idag, i en tid då växtodlingsföretagen brottas med lönsamheten men där det allt tydligare framgår att svensk växtodling har biologiska och tekniska förutsättningar att vara en av grundpelarna i strävan att förverkliga en globalt hållbar växtproduktion.

2017 års Håstadiusseminarium har planerats av Lars Törner som under hela sin yrkesbana har verkat för att vetenskap och grundforskning ska omsättas till praktisk tillämpning genom verklig bondenytta. Akademiens Håstadiuspris delas ut ur Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet.

Anmälan senast 20 november.

För mer information och program, se PDF-inbjudan

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…