Vi kom, vi sågs, vi segrade. Även mathantverkare konkurrerar på marknadens villkor.

Seminarium

Vi kom, vi sågs, vi segrade. Även mathantverkare konkurrerar på marknadens villkor. Mer information
Mer information

Seminariet är ett samarrangemang mellan KSLA och Særimnermässan. Mässan arrangeras av Eldrimner, som är ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk. Seminariet vänder sig till mathantverkare och andra intresserade och handlar om att vinna kundernas uppmärksamhet och konkurrera på marknadens villkor.

Under seminariet medverkar mathantverkare som lyckats och som klarat av att göra sina produkter mer synliga än andras. Rolf Axel Nordström från Ängavallens gård samt Inger von Corswant från Stafva gård medverkar.

Peter Edling inleder seminariet och berättar om KSLA:s verksamhet. Moderatorer är Ann Klensmeden och Hans-Erik Näslund.

För mer information om Særimnermässan den 12–14 oktober samt för anmälan: http://www.eldrimner.com/1547.saerimner.html


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…