Seminariet ”What is going on in Latin America?” är INSTÄLLT

Seminarium

Seminariet ”What is going on in Latin America?” är INSTÄLLT Mer information
Mer information

På grund av det rådande läget är seminariet den 25 mars inställt och flyttas fram till hösten 2020

What is going on in Latin America? Mercosur and the new trade agreement with the EU

On June 28, 2019, an agreement in principle on a free trade agreement between the European Union and the Mercosur states (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay) was reached. The intentions of the agreement are manifold: to remove barriers for trade, especially for smaller companies in the EU; strengthen labour rights; increase environmental protection; get companies to act more responsibly; meet higher food requirements; protect EU products with labelling of origin; create work opportunities and stimulate economic growth.

The new agreement has created a market for 780 million people. It also sets high standards, and establishes a framework, for environmental and labour law, as well as upholding commitments on sustainable development that have already been made, e.g. under the Paris Agreement and Agenda 2030.

The Board Committee for International Relations Issues at KSLA has chosen Latin America and Mercosur as focus in an attempt to better understand the opportunities and challenges that the new trade agreement can pose for the development of the green industries in Sweden and Mercosur. The seminar will provide an opportunity to survey a multifaceted development in Mercosur for the coming years. Arranged in cooperation with SIANI.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…