Fiske Databaser


Ämnessökning

Svenska lantbruksmöten 1844–1970
Till databasen
Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844–1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett i samband med dessa möten och utställningar – sammanlagt har registret kommit att omfatta ca 4.500 poster. Just förekomsten av utställningar vid de olika arrangemangen har fått vara vägledande för vad som medtagits i bibliografin. I linje med detta urvalskriterium har material rörande den så kallade Lantbruksveckan, som finns förtecknat i en separat bibliografi tillgänglig via Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hemsida, inte medtagits. Detta gäller även och de lantbrukspropagerande arrangemang med beteckningen ”Jordbrukets dag” som framförallt förekom under 1920- och 1930-talen. Uteslutits har också material rörande agrara kongresser, konferenser och exkursioner. För mer information om hur du söker i databasen, tryck här.

Agrarhistoriska abstracts
Till databasen
Abstracts/sammanfattningar på engelska ur svenska akademiska arbeten eller motsvarande i agrarhistoriskt orienterade ämnen. Arbetena som förekommer i databasen är utkomna mellan 1980 och 2007.

Lantbruksveckans handlingar 1911–1969
Till databasen
Lantbruksveckans handlingar 1911–1969. Stiftelsen Svenska Lantbruksveckan grundades år 1911 för att verka för att sprida kunskap om utvecklingen inom lantbruket. Fram till och med 1969 gav man ut årsboken Lantbruksveckan som utgör databasens innehåll.

 


Biblioteket är stängt 26 och 30 januari

Universitet och högskolor inbjuds föreslå Wallenbergprofessorer senast 1 mars 2023

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse finansierar fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass t o m 2024. Wallenbergprofessorerna förväntas bidra till förnyelse av svensk…

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Ansök senast 15 feb om stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling m m.

Friska djur behöver inte antibiotika!

7/2: Diskussion om Sveriges arbete för mindre antibiotika i global djurhållning.