Husdjur och veterinärt


Ämnessökning

Under kategorin Husdjur och veterinärt återfinns resurser som handlar om djuren i lantbruket, men också om den vetenskap som handlar om kunskapsuppbyggnaden kring husdjuren, veterinärmedicinen. Se även Databaser i menyn till vänster.

Förteckningar och bibliografier

Litteratur om hästar och hästskötsel i KSLAs Biblioteket
Ett urval i första hand för hästhistoriker. Förteckningen är ordnad efter Litteratur, Stamböcker och utredningar och sorterad på författare/upphovsman.
Till förteckningen

Handskrifter i Hernquiska biblioteket i Skara
Totalt omfattar samlingen lite över 30.000 sidor handskrifter. Främst är det material efterlämnat av Peter Hernquist (1726–1808), grundaren av Veterinärinrättningen i Skara och av det svenska veterinärväsendet. Lars Tidén (1777–1847) och Nils Edvard Forssell (1821–1883). Alla lärare vid Veterinärinrättningen i Skara.
Katalogiseringen är genomförd 1991–1992 av Ivar Dyrendahl, f d chefveterinär vid Skara Semin och hedersledamot KSLA.

Inledning av Ivar Dyrendahl
Katalog över handskrifter i Hernquistska biblioteket
Personregister till katalog över handskrifter i Hernquistska biblioteket
Systematiskt sakregister med rubrikförteckning

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

Veterinär#38 – Veterinärinrättningen i Stockholm 1821-1880 Av Hans Blomquist
I denna faktarika bok skildras de första veterinärernas utbildning och arbete i 1800-talets Stockholm. Vi får följa lärare och elever vid veterinärinrättningen vid Grevgatan på Östermalm. Texterna behandlar djurläkekonstens historia och veterinäryrkets framväxt från hantverk till vetenskap. Under denna tid gjordes stora framsteg inom veterinärvetenskapen som avlöste de tidigare primitiva läkemetoderna.

från byatjur#30 – Från byatjur till genteknik. En agrar- och vetenskapshistorisk studie av utvecklingen av svensk husdjursavel och husdjursgenetik under 1900-talet Av Jan Rendel
Boken skildrar det viktiga samspelet mellan forskningen, främst genetiken, och tillämpningarna inom den praktiska aveln. Läsaren får följa uppbyggnaden av forskning, undervisning och rådgivning. Vart och ett av de viktigaste djurslagen speglas de mest betydelsefulla forskningsresultaten, avelstillämpningarna och förändringarna i produktivitet. Även genombrott inom DNA-forskning och reproduktionsteknink, samt kloning av kroppsceller och andra etiska frågor diskuteras.

solmed 15#15 – Peter Hernquists sjukdomslära – husdjurens inre sjukdomar Av Ivar Dyrendahl
Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, har lämnat efter sig ett betydande antal handskrifter om bland annat husdjurslära, sjukdomslära och trädgårdsskötsel. Ivar Dyrendahl tolkar här Hernquists lära om husdjurens inre sjukdomar. Denna bok ger en åskådlig framställning av veterinärkunskaperna för tvåhundra år sedan och är en fascinerande läsning för husdjursvetare och andra agrart engagerade.

Nr 7#7 – Peter Hernquists Husdjurslära. En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara. Tolkad och kommenterad av Ivar Dyrendahl
Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, har lämnat efter sig ett betydande antal handskrifter om bland annat husdjurslära, sjukdomslära och trädgårdsskötsel. Ivar Dyrendahl, tidigare intendent vid Veterinärhistoriska museet i Skara, tolkar här Hernquists föreläsningsanteckningar om husdjurslära. Ungefär 70 % av Hernquists text behandlar hästar och hästskötsel, men boken innehåller även kapitel om får, getter och svin.

nr 1

#1 – Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763-1792. Tolkade och kommenterade av Ivar Dyrendahl

 

 

Småskrifter

Nr 3 De oskäliga kreaturen! Något om synen på lantbrukets djur de senaste 200 åren
Redaktör Niklas Cserhalmi. 2002. Hft., 86 s., ill.

Artiklar

KSLAT
ANH har samlat ett antal historiska artiklar med varierande ämnen ur Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift (KSLAT).
Till KSLAT:s sida

Externa länkar

Veterinärhistoriska museet i Skara
För information om Veterinärhistoriska museet i Skara, klicka här.
Museet drivs idag av Stiftelsen Veterinärhistoriska museet och varje år utkommer från denna ett eller flera meddelanden.
Klicka här för att komma till museets meddelanden.


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.