Folke Dovring


Ämnessökning

Folke Dovring (1916-1998) var en svensk medeltidshistoriker som i mitten av 1950-talet försökte introducera idéer om hur forskningen i agrar medeltidshistoria skulle kunna förnyas och utvecklas. Han använde sig bl.a. i större utsträckning än andra av statistiska analyser. Dovring publicerade agrarhistoriska böcker och artiklar som fortfarande läses idag. Hans avhandling Attungen och Marklandet. Studier över agrara förhållanden i medeltidens Sverige, 1947, samt den mer populära skriften Agrarhistorien, 1953, är viktiga exempel på hans insatser.

The Dovring Saga – Janken Myrdal
2010 gav Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid SLU, ut sin vetenskapliga biografi om Dovring – The Dovring Saga. A Story of Academic Immigration.  I denna sammanställde han även en bibliografi över Dovrings arbeten.

Dovringsamlingen
En betydande del av de skrifter som förtecknas i bibliografin hade skänkts till Myrdal av Dovrings änka, Karin Dovring, och denna samling har nu Myrdal i sin tur donerat till KSLA. I Myrdals donation ingår också det arbetsmaterial som använts när han skrev boken. KSLA har kompletterat bibliografin, det senare beroende på att biblioteket antikvariskt har kompletterat samlingen. Den har tillförts ett tjugotal skrifter, och består sammanlagt av ca 169 verk. I den bearbetade bibliografin är markerat vilka skrifter som ingår i akademiens Dovringsamling och vilka som av olika skäl fått stå kvar i bibliotekets vanliga samlingar.

 


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…