Folke Dovring


Ämnessökning

Folke Dovring (1916-1998) var en svensk medeltidshistoriker som i mitten av 1950-talet försökte introducera idéer om hur forskningen i agrar medeltidshistoria skulle kunna förnyas och utvecklas. Han använde sig bl.a. i större utsträckning än andra av statistiska analyser. Dovring publicerade agrarhistoriska böcker och artiklar som fortfarande läses idag. Hans avhandling Attungen och Marklandet. Studier över agrara förhållanden i medeltidens Sverige, 1947, samt den mer populära skriften Agrarhistorien, 1953, är viktiga exempel på hans insatser.

The Dovring Saga – Janken Myrdal
2010 gav Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid SLU, ut sin vetenskapliga biografi om Dovring – The Dovring Saga. A Story of Academic Immigration.  I denna sammanställde han även en bibliografi över Dovrings arbeten.

Dovringsamlingen
En betydande del av de skrifter som förtecknas i bibliografin hade skänkts till Myrdal av Dovrings änka, Karin Dovring, och denna samling har nu Myrdal i sin tur donerat till KSLA. I Myrdals donation ingår också det arbetsmaterial som använts när han skrev boken. KSLA har kompletterat bibliografin, det senare beroende på att biblioteket antikvariskt har kompletterat samlingen. Den har tillförts ett tjugotal skrifter, och består sammanlagt av ca 169 verk. I den bearbetade bibliografin är markerat vilka skrifter som ingår i akademiens Dovringsamling och vilka som av olika skäl fått stå kvar i bibliotekets vanliga samlingar.

 


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…