Inkomna uppgifter rörande sockenmagasinen 1832–1844


Ämnessökning

”Inkomna uppgifter rörande sockenmagasinen 1832–1844”, med arkivnummer E IV c:1–5 i akademiens arkiv. Dessa innehåller inkomna dokument för två undersökningar angående sockenmagasinens existens och karaktär i Sverige, gjorda 1832/33 respektive 1843/44. Arkivet är sorterat länsvis, samt inom de olika länen årsvis.

Dokumentsamlingen innehåller information värdefull för undersökningar inom en rad områden. Den lämpar sig väl både för från makro- och mikroperspektiv, då här finns möjlighet att undersöka sockenmagasinens utbredning på en stats-, läns-, härads- och sockennivå. Den tillgängliga informationens värde begränsar sig inte till undersökningar som strikt rör sockenmagasin: uppgifter om kapitalkraft och befolkningsantal är intressanta för många historiska forskningsområden, från lokalhistoria till ekonomisk makroteori. Materialet kan då fungera som en komplementärkälla.

Blekinge län
Gotlands län
Gävleborgs län
Göteborgs och Bohus län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kopparbergs län
Kristianstads län
Kronobergs län
Malmöhus län
Norrbottens län
Skaraborgs län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Älvsborgs län
Örebro län
Östergötlands län
Övrigt

Statistisk karta för sockenmagasin 1832-33, version 1
Statistisk karta för sockenmagasin 1832-33, version 2
Statistik för sockenmagasin 1832-33

Kommentarer till Inkomna uppgifter rörande sockenmagasinen 1832-1844. Av Linnea Bring Larsson
Kommentarer till statistik samt kartor för sockenmagasin 1832-33. Av Linnea Bring Larsson

 


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.