Den svenska lantbrukskooperationen


Ämnessökning

Den svenska lantbrukskooperationens bakgrund, framväxt och utveckling till 1930: inspiratörer, idéutveckling och praxis

Detta är ett ej färdigställt manuskript författat av Tore Johansson (1937–2010) som var fil. lic. och arkivarie vid LRF. Då innehållet är av stort intresse för forskningen om svenska lantbrukskooperationens framväxt och utveckling publiceras nu texten här.

Innehållsförteckning
Kap 1. Före näringsfriheten
Kap 2. Bolagskooperationen
Kap 3. Andelstankens genombrott
Kap 4. Erövringen av lokalsamhället


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…