Den svenska lantbrukskooperationen


Ämnessökning

Den svenska lantbrukskooperationens bakgrund, framväxt och utveckling till 1930: inspiratörer, idéutveckling och praxis

Detta är ett ej färdigställt manuskript författat av Tore Johansson (1937–2010) som var fil. lic. och arkivarie vid LRF. Då innehållet är av stort intresse för forskningen om svenska lantbrukskooperationens framväxt och utveckling publiceras nu texten här.

Innehållsförteckning
Kap 1. Före näringsfriheten
Kap 2. Bolagskooperationen
Kap 3. Andelstankens genombrott
Kap 4. Erövringen av lokalsamhället


Bioeconomy – from pathways to practice

This webinar, on June 6, will investigate different pathways to the bioeconomy,…

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank när det gäller modern växtförädling. Noden samlar…

Öppet hus på Enaforsholm Fjällgård

Välkommen till öppet hus den 24–25 juli på Enaforsholm Fjällgård! Fjälledare, fotografer,…

Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webbinariet 18 juni tydliggör de problem som finns i ungskogen i norr…