Redskap och teknik


Ämnessökning

Under kategorin Redskap och teknik finns resurser som sträcker sig från tidiga jordbruksredskap och dessas roll och betydelse till moderna maskiners genomslag inom jord- och skogsbruk. Se även Databaser i menyn till vänster.

Förteckningar och bibliografier

Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel av Harald A:son Moberg
Under 1700-, 1800- och 1900-talen genomgick Sveriges jordbruk en stor omställningsprocess från arbete med handredskap och enkla, kreatursdragna hjälpmedel till mekaniserad drift. I denna omfångsrika bok ger Harald A:son Moberg en översikt av mekaniseringens utveckling och en detaljrik bild av hjälpkrafterna utan vars insatser denna mekanisering inte hade kunnat genomföras. Till sidan

Förteckningar över agrar mekaniseringshistorisk litteratur i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek/ Literature on agricultural mechanization within the library (KSLAB).
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek, KSLAB, har betydande samlingar av både svensk och internationell litteratur som behandlar jordbrukets mekanisering. I detta dokument finner man  omfattande litteraturförteckningar såväl som hänvisningar till viktiga källor inom jordbrukets mekanisering. Till sidan

Maskinbroschyrer i akademiens bibliotek
Här finns en sökbar förteckning över beståndet av maskinbroschyrer i akademiens samlingar.
Ladda hem förteckningen här.

Förteckning över utländska skogs- och lantbrukshistoriska artiklar
Förteckningen består av artiklar hämtade ur ickesvenska tidskrifter och årsböcker och behandlar ämnen som på olika sätt har relevans för nordisk skogs- och lantbrukshistorisk forskning i tvärvetenskaplig mening. Artiklarna härrör från Norden, övriga Europa och Nordamerika.
Till sidan

Artiklar

Erfarenheter rörande motorplöjning
I dyrtiderna under och strax efter 1:a världskriget var många engagerade i den då högaktuella frågan om jordbrukets mekanisering och särskilt motorisering. Statens maskin- och redskapsprovningars föreståndare K.F. Adelsköld höll ett initierat anförande i denna fråga vid akademien 1920, som här återges i sin helhet.
Till anförandet

KSLAT
ANH har samlat ett antal historiska artiklar med varierande ämnen ur Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift (KSLAT).
Till KSLAT:s sida

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

#56 Maskin- och redskapsprovningarnas betydelse för Sveriges jordbruks- och skogsbrukstekniska utveckling 1896-1996 Av Jan-Olov Jansson och Per Thunström

#55 Mitt emellan virkesintressen: virkesmätningens historia i Sverige Red. Ronny Pettersson

Småskrifter

Nr 11 Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska modernisering
Av Per Thunström. 2011. Hft., 64 s., ill.

Appendix till småskrift nr 11: Maskinbroschyrsamlingen i biblioteket.

Nr 6 Traktorernas tidevarv – Den tekniska utvecklingen och den svenska traktoriseringen
Av Per Thunström. 2011. Hft., 26 s., ill.

 


Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Webbinarium 20 april som fokuserar på social hållbarhet och är en del…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…