Peter Hernquist


Ämnessökning

Inledningen Trädgård – skola för odling, Peter Hernquist och trädgården av Catharina Svala (1996), behandlar Hernquists arbete och dess betydelse för trädgårdskonsten, här publicerad som manus.

Horticultura och Trägårdskonsten är opublicerade handskrifter från 1780-talet av Peter Hernquist vid Veterinärinrättningen i Skara. De är tolkade av Ivar Dyrendahl (1992) och noter, redigering och illustrationer är gjorda av Catharina Svala (1996).

Trädgård – skola för odling, Peter Hernquist och trädgården
Horticultura
Trägårdskonsten


Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…