Peter Hernquist


Ämnessökning

Inledningen Trädgård – skola för odling, Peter Hernquist och trädgården av Catharina Svala (1996), behandlar Hernquists arbete och dess betydelse för trädgårdskonsten, här publicerad som manus.

Horticultura och Trägårdskonsten är opublicerade handskrifter från 1780-talet av Peter Hernquist vid Veterinärinrättningen i Skara. De är tolkade av Ivar Dyrendahl (1992) och noter, redigering och illustrationer är gjorda av Catharina Svala (1996).

Trädgård – skola för odling, Peter Hernquist och trädgården
Horticultura
Trägårdskonsten


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.