Drömmen om svenskt silke. Tre avhandlingar i ämnet från 1700-talet


Ämnessökning

  en om Mullbäret, en om Silkesfjärilen och en om silkesodlingen i Sverige


Avhandlingarna nedan, som är skannade från originalen och på latin, kommer att finnas översatta i Drömmen om svensk silke, SOLMED nr?, 2014/2015. Där kommer också att finnas en längre artikel
Vetenskapsmännen och silket – visioner och verklighet av Jakob Christensson, ledamot av akademiens nämnd för de areella näringarnas historia, ANH. Översättningarna är gjorda av Cajsa Sjöberg med kommentarer av framlidne akademiledamoten Kjell Lundquist. Personalia av Jakob Christensson. Längre fram kommer bokens alla texter även publiceras på akademiens hemsida.

De Moro Alba
Avhandling, Lunds universitet, 1777
Latin, 22 sidor
Lidbeck, Erik Gustaf, 1724-1803 (preses)
Engelhart, Johan Henric, 1759-1832 (respondent)
Berling, Carl Gustav (tryckare)

Gradualdissertation om det vita mullbärsträdet som med tillstånd av den frejdade filosofiska fakulteten och kunglig ordinarie professor i naturalhistoria, direktör för det Skånska plantageverket, riddare av den kungliga Vasaorden, medlem av den Kungliga svenska Vetenskapsakademien etc., i år dekan för den filosofiska fakulteten,  författaren och respondenten Johan Henric Engelhart från Göteborg framlägger för offentlig granskning den 17 december 1777, vanlig tid och plats. Carl Gustaf Berlings kungliga akademiska tryckeri, Lund.

 

De Phalaena Bombyce
Avhandling, Uppsala universitet, 1756
Latin, 12 sidor
Linné, Carl von, 1707-1778 (preses)
Lyman, Johan, 1734-1790 (respondent)
Höjer, Lars Magnus (tryckare)

Akademisk dissertation om silkesfjärilen som med medgivande från den mycket erfarna medicinska fakulteten vid Uppsala lysande universitet, under preses, den högvälborne och mycket erfarne Herr doktor Carl Linnaeus, riddare av Nordstjärneorden, Hans kungliga majestäts arkiater, kunglig ordinarie professor i medicin och botanik, ledamot i akademierna i Uppsala, Stockholm, St. Petersburg, Berlin, London, Montpellier, Toulouse och Florens. Hans kungliga majestäts stipendiat Johannes Lyman, Lars son, från Fjärdhundra framlägger för offentlig prövning i Carolinas stora auditorium den 4 december år 1756 på den vanliga förmiddagstiden. Tryckt i L. M. Höjers kungliga akademiska tryckeri, Uppsala.

 

Dissertatio oeconomica de cultura bombycum
Avhandling, Lunds universitet, 1757
Latin, 40 sidor
Forelius, Lars (preses)
Isberg, Erik (respondent)
Berling, Carl Gustav (tryckare)

Ekonomisk dissertation om uppfödning av silkesmaskar och silkesframställning som på befallning av och med godkännande av den filosofiska fakulteten vid Lunds framstående universitet preses Magister Lars Forelius, akademisk amanuens vid filosofiska fakulteten och kungliga karolinska biblioteket, lägger fram för offentlig granskning med Erik Isberg från Östergötland som respondent den 3 december 1757, vanlig tid och plats. Carl Gustaf Berlings tryckeri, Lund.


Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA tillsammans med IEA Bioenergy och European Forest…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Webbinarium 20 april som fokuserar på social hållbarhet och är en del…