Ny bok utkommen: Sågad skog för välstånd. Sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010

Den bok som Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien nu ger ut är den första som tar ett helhetsgrepp på den svenska sågverksindustrins historia. Det är akademiens förhoppning att boken både ska väcka intresse och stolthet hos dem som är verksamma i sågverksindustrin och i skogsbruket i stort samt att den för samhälle, näringsliv, historiker och en historieintresserad allmänhet kommer att klargöra den mångfasetterade betydelsen av sågverksindustrin igår och idag.

Boken ger flera perspektiv på sågverksindustrins framväxt från mitten av 1800-talet fram till idag. Författarna är initierade forskare och yrkesmän med lång erfarenhet av sågverksbranschen.

Välkommen till boksläpp den 25 augusti. Ladda ned inbjudan med program här!
Anmälan till boksläppet görs här!
Bokens innehållsförteckning och företal finns här!