Freja kommer tillbaka nästa år! Följ oss till dess på hemsidan och Twitter!

KSLA:s historiska verksamhet med bibliotek, arkiv, historiska projekt och publicering har under en tid varit under omstrukturering. Till följd av detta har en del uppgifter legat i träda, t.ex. arbetet med hemsidan och utgivningen av nyhetsbrevet Freja.

KSLA:s historiska verksamhet bedrevs tidigare inom ramen för ANH, akademiens enhet för de areella näringarnas historia. ANH har nu ersatts av BAHP (Bibliotek, arkiv och historiska projekt) enligt ett beslut i akademiens kollegium.

Den historiska verksamheten får i den nya organisationen en tydligare koppling till akademiens övriga verksamhet genom en nytillsatt nämnd men också till vetenskapssamhället genom inrättandet av ett vetenskapligt råd.

Under det senaste året har arbetet med att slutföra påbörjade historiska projekt prioriterats. Freja har därför gjort ett uppehåll under 2015. Förutom informationskanalen Freja kommer vi att använda bibliotekets hemsida för att berätta om nyförvärv och andra intressanta agrarhistoriska nyheter i Sverige och annorstädes. Följ biblioteket på Twitter så missar du inga nya inlägg – @KSLA_Library.