Läs här om bibliotekets öppethållande!

Till följd av den uppkomna situationen genom Coronaviruset är akademiens och bibliotekets öppettider begränsade!
Vill du besöka biblioteket? Kontakta: per.eriksson@ksla.se eller jimmy.lyhagen@ksla.se.
Vill du bara lämna tillbaka en bok? Ring på för att se om någon är på plats eller lägg den i bokinkastet till höger.
Med vänlig hälsning!

Live chat