Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel

Under 1700-, 1800- och 1900-talen har Sveriges jordbruk genomgått en omställningsprocess från arbete med handredskap och enkla, kreatursdragna hjälpmedel till mekaniserad drift. Med denna bok ger Harald A:son Moberg en detaljrik bild av jordbrukets mekanise­ring.

Bland annat presenteras enskilda människor som var framsynta och tekniskt intresserade, liksom myndigheter, organisationer och utbildningsväsende som främjat mekaniseringen. Den innehåller även en  förteckning över svenska tillverkare av jordbruksmaskiner.

Professor Harald A:son Moberg var under åren 1933-1945 lärare på Alnarp. Därefter var han till 1974 chef för Statens Maskinprovningar.
Boken är uppdelad i tre huvudkapitel – per sekel. I dessa huvudkapitel finns många underrubriker så se innehållsförteckningen för detaljer.

Innehållsförteckning och förord

Del 1: 1700-talet
Del 2: 1800-talet
Del 3: 1900-talet

Persondata
Några svenska tillverkare av jordbruksmaskiner
Förkortningar
Notförteckning
Källor och litteratur
Personregister
Sak- och ortregister